Министар правде у складу са чланом 2. став 2.  Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, бр. 35/10, 80/16 и 7/17 ), објављује оглас за постављење сталних судских преводилаца.

Можете преузети текст огласа.