Министар правде  на основу члана 11. ст.1 .и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10), објављује јавни позив за именовање судских вештака за област медицина и ужу специјалност: психијатрија за подручје Вишег суда у Београду на основу претходно истакнутих потреба.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику под бројем 101/21 од 27.10.2021. године 

Можете преузети текст конкурса и образац пријаве.