Обавештавају се кандидати који су положили правосудни испит пред Другим и Трећим испитним одбором у априлском испитном року, а који су се пријавили за лично преузимање уверења, да исто могу преузети у следећим терминима, у згради Министарства правде, Немањина 22-26

Трећи испитни одбор:

19.05.2022. године у 13 часова

20.05.2022. године у 13 часова

 

Други испитни одбор

19.05.2022. године у 14 часова

20.05.2022. године у 14 часова