Обавештавају се кандидати који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту у мајском испитном року, a који су испит положили пред Трећим испитним одбором, да иста могу преузети лично, у згради Министарства правде, Немањина 22-24. и то 10. и 13. Јуна у 13 часова.