Министар правде je у складу са чланом 2. став 2.  Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17), објавио дана 10.06.2022. године у „Службеном гласнику РС“ број 66/22. Оглас за постављење сталних судских преводилаца за енглески језик за подручје Вишег суду у Краљеву- за 2 судска преводиоца. Рок за подношење пријаве износи 15 дана од дана објаве у „Службеном гласнику РС“.