Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. 

Раднo местo којe се попуњава: 

У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У КРАГУЈЕВЦУ

Обезбеђење завода  у Служби за обезбеђење, звање командир – приправник, 138 извршилаца, место рада Крагујевац

Можете преузети текст конкурса и образац пријаве.