Кандидати који су положили правосудни испит у јунском испитном року 2022. године, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 28.07.2022. године у 12 часова или у 14:30 часова, као и у понедељак, 01.08.2022. године у 10 часова.