Обавештавају се кандидати који су положили правосудни испит у септембарском испитном року, а који желе да лично преузму Уверење о положеном правосудном испиту, да се за исто могу пријавити у четвртак између 10-12 часова, на број телефона 011/3616-306. Након израде уверења, кандидати који су се пријавили за лично преузимање биће обавештени од стране секретара одбора о датуму и месту преузимања уверења. Кандидатима који се нису пријавили за лично преузумање, уверења ће бити послата на адресу пребивалишта.