Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2695/2022 од 29. марта 2022. године, 51 број: 112-3461/2022 од 28. априла 2022. године, 51 број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. године и 51 број: 112-5072/2022 од 29. јуна 2022. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса, образац пријаве и образац изјаве по ЗУП-у.