Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством правде упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025. године),  за период 2023–2025. године.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од од  10. октобра 2022. године до 24. oктобра 2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресе: sek.scd@minljmpdd.gov.rs и aleksa.cvetkovic@mpravde.gov.rs сa нaпoмeнoм:  „Кандидатура за чланство у радној групи за израду Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025. године),  за период 2023–2025. године”.

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: