Кандидати који су положили правосудни испит у септембарском испитном року 2022. године, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 21.10.2022. године у 12 часова или у 14:30 часова, као и у понедељак, 24.10.2022. године у 12 часова или 14:30 часова.

Приликом уласка у зграду, потребно је пријавити се обезбеђењу зграде министарстава.