Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством правде je у периоду од 10. до 24. октобра 2022. године реализовало Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025. године), за период 2023–2025. године.

Комисијa за избор организација цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025. године), за период 2023–2025. године, састављена од представника Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Министарства правде донела је Предлог представника организација цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025. године),  за период 2023–2025. године.

Резултати Јавног позива:

1.            Листа пристиглих пријава

2.            Ранг листа

3.            Предлог представника организација цивилног друштва