Министарство правде је огласило јавни конкурс за пријем судијских и тужилачких приправника у укупном броју 131 од тога 99 судијских и 32 тужилачких.

Јавни конкурс је објављен у Службеном гласнику РС број 124/22 од 10. новембра 2022. године и на сајту Министарства правде доступан на линку (судијски приправници), као и на следећем линку (тужилачки приправници).

Ово је први јавни конкурс за пријем судијских и тужилачких приправника од децембра 2017. године.

Позивамо све заинтересоване кандидате да се пријаве и отпочну приправнички стаж у неком од правосудних органа за које је конкурс оглашен.