Кандидати који су испит положили у новембарском испитном року, а који желе лично да преузму Уверење о положеном правосудном испиту, дужни су да дана 12.12.2022. године смс поруком на број телефона 064-813-50-50 обавесте секретара испитног одбора да желе лично да преузму Уверење.  Уверења се могу лично преузети, уз обавезну претходну најаву секретару, у следећим терминима:

12.12.2022. године у 14 часова;13.12.2022. године у 12 часова или 14 часова;14.12.2022. године у 12 часова или 14 часова;


Кандидатима који се у току 12.12.2022. године не пријаве за лично преузимање Уверења, иста ће бити експедована на адресу пребивалишта.