На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде

Можете преузети текст конкурса и обрасце пријаве.