Кандидати који су положили правосудни испит у мартовском испитном року пред Трећим испитним одбором, могу се пријавити за лично преузимање Уверења, слањем смс поруке секретару Трећег испитног одбора (од 7:30 – 15:30 часова, радним данима) на број телефона 064-813-50-50 уз обавезну назнаку о термину личног преузимања Уверења.

Након пријаве, Уверења се могу лично преузети у просторијама Министарства правде, дана:

10.04.2023. године у 11 часова и 13 часова;

11.04.2023. године у 13 часова.

Кандидати који се пријаве за лично преузимање Уверења, дужни су да дођу у тачно означено време.

Кандидатима који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидатима који не приступе у наведеним терминима, Уверења ће бити експедована на адресу пребивалишта.