Кандидати за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије (по азбучном реду):

1.       Владимир Маринков, адвокат у Београду;

2.       др Наташа Плавшић, судија Уставног суда;

3.   проф.др Бранко Ракић, редовни професор Правног факултета у Београду.