Министарство правде Републике Србије
Услуге

Потврда да особа није полагала правосудни испит у последње 2 године пред комисијом за полагање правосудног испита Министарства правде

Корисници услуге:  Лица која желе да правосудни испит полажу на територији АП Војводина

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Слободна форма, прилог (фотокопија личне карте)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 590,00 динара (Републичка административна такса)

Накнада: /

Рок за одговор: /

Контрола рока: /

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита

Информације: Одељење за правосудне професије (0113622559, bojana.jorovic@mpravde.gov.rs), Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)

Број пружених услуга: 10-15 месечно