Министарство правде Републике Србије
Законодавство

Позитивнo законодавствo

Закон о допунама Закона о Влади

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Закон о министарствима

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Закон о посебним мерама за спречавање кривичних дела против полне слободе према малолетницима

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Закон о допуни Закона о судијама

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Закон о изменама Законика о кривичним постпупку

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Закон о изменама и допунама Кривичног законика

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Закон о допунама Закона о ванпарничном поступку

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Закон о амнестији

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Закон о изменама Закона о јавном бележништву

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Национална стратегија реформе правосуђа 2013 - 2018.

Величина: 7.44 MB
Преузимање

Национална Стратегија за борбу против корупције 20013 -2018.

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима

Величина: 1.39 MB
Преузимање