Informator o radu Ministarstva pravde

Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu

Osnovni podaci o organu javne vlasti

Osnovni podaci

Naziv

Ministarstvo pravde

Adresa (ulica i broj)

Nemanjina 22 - 26

Poštanski broj

11 000

Sedište

Beograd

Matični broj (MB)

17855204

Poreski identifikacioni broj (PIB)

108510096

Adresa elektronske pošte određene za prijem elektronskih podnesaka organa

kontakt@mpravde.gov.rs

Internet stranica organa javne vlasti

http://www.mpravde.gov.rs

Podaci o radnom vremenu organa javne vlasti

od 7 i 30 do 15 i 30 časova, svakog dana od ponedeljka do petka

Podaci o pristupačnosti osobama sa invaliditetom objekata koje organ javne vlasti koristi

Prilagođen je ulazak osobama sa invaliditetom, odnosno prilaz licima sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima moguć je bez odgovarajuće pratnje u objekte u Beogradu u ulici Nemanjina 22 - 26 i Bulevaru Mihajla Pupina 2 - Palata Srbije.

Pristup informacijama od javnog značaja

Informator

Datum izrade i objavljivanja prvog informatora

14.04.2006. godine

Lice određeno za unos podataka u informator

Ime i prezime

Milan Mraković

Kontakt telefon

+381 11 363 1425

Adresa elektronske pošte

milan.mrakovic@mpravde.gov.rs

Radno mesto, položaj

Raspoređen na radnom mestu za pružanje podrške u vršenju nadzora nad tajnošću podataka - savetnik.

Lice određeno za unos podataka u informator

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja

Ministarstvo pravde ima više ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja i to:

1) Tamara Vasiljević iz nadležnosti Sekreterijata ministarstva i Kabineta ministra

kontakt telefon : +381 11 3622 159

adresa elektronske pošte : informacijeodjavnogznacaja@mpravde.gov.rs

2) Milovanka Govedarica iz nadležnosti Sektora za međunarodnu saradnju i strateško planiranje

kontakt telefon : +381 11 311 4642

adresa elektronske pošte: milovanka@mpravde.gov.rs

3 ) Jadranka Savić iz nadležnosti Sektora za materijalno - finansijske poslove

kontakt telefon : +381 11 363 1266

adresa elektronske pošte: jadranka.savic@mpravde.gov.rs

4) Zlatko Petrović iz nadležnosti Grupe za nadzor nad tajnošću podataka

kontakt telefon : +3811 11 2641 699

adresa elektronske pošte: zlatko.petrovic@mpravde.gov.rs

5) Neda Marković iz nadležnosti Sektora za normativne poslove

kontakt telefon: +381 11 2886 923

adresa elektronske pošte: neda.markovic@mpravde.gov.rs

6) Jovana Dragićević iz nadležnosti Sektora za pravosuđe, odeljenje za pravosudne profesije

kontakt telefon: +381 11 363 1030

adresa elektronske pošte: jovana.benovic@mpravde.gov.rs  

 

Informator o radu Ministarstva pravde 18.04.2024. godina Veličina: 0.75 MB
Tabelarni prikaz strukture i broja zaposlenih i radno angažovanih lica 31.03.2024. godine Veličina: 0.01 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 01.03.2024. godina Veličina: 5.95 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 24.01.2024. godina Veličina: 5.93 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 31.10.2023. godina Veličina: 4.82 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 21.08.2023. godina Veličina: 4.82 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 27.09.2023. godina Veličina: 4.81 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 03.08.2023. godina Veličina: 4.81 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 25.07.2023. godina Veličina: 0.73 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 24.07.2023. godina Veličina: 0.66 MB
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde (jul 2023. godina) Veličina: 1.06 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 26.05.2023. godina Veličina: 0.93 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 05.05.2023. godina Veličina: 0.97 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 03.04.2023. godina Veličina: 0.98 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 01.03.2023. godina Veličina: 0.97 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 02.02.2023. godine Veličina: 0.97 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 09.02.2023. godina Veličina: 0.97 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 06.12.2022. godine Veličina: 0.96 MB
Informator o radu Ministarstva pravde 12.1.2022. Veličina: 4.19 MB
Informator o radu Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Veličina: 2.64 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 20.01.2021.) Veličina: 6.59 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 14.07.2020) Veličina: 6.64 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 05.06.2020) Veličina: 6.64 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 03.03.2020) Veličina: 6.67 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 13.02.2020) Veličina: 6.09 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 15.01.2020) Veličina: 5.96 MB
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde (mart 2019. godina) Veličina: 1.32 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 22.05.2019) Veličina: 3.15 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 22.05.2019) Veličina: 5.96 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 18.04.2019) Veličina: 3.15 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 18.04.2019) Veličina: 5.96 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 21.12.2018) Veličina: 3.15 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 21.12.2018) Veličina: 5.97 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 28.09.2018) Veličina: 3.12 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 28.09.2018) Veličina: 5.87 MB
Izveštaj o radu Ministarstva pravde za 2017. godinu Veličina: 0.32 MB
Izveštaj o radu Ministarstva pravde za 2017. godinu Veličina: 0.5 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 25.07.2018) Veličina: 2.98 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 25.07.2018) Veličina: 4.7 MB
Informator Ministarstva pravde 14.05.2018 Veličina: 2.98 MB
Informator Ministarstva pravde 14.05.2018 Veličina: 4.7 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 27.02.2018) Veličina: 2.98 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 27.02.2018) Veličina: 4.89 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 14.12.2017) Veličina: 2.98 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 14.12.2017) Veličina: 4.9 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 05.10.2017) Veličina: 4.89 MB
Informator Ministarstva pravde (ažuriran 02.08.2017) Veličina: 4.88 MB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Veličina: 0.09 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 28.06.2017 godine) Veličina: 4.88 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 05.05.2017 godine) Veličina: 4.88 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 09.02.2017 godine) Veličina: 4.66 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 30.12.2016 godine) Veličina: 4.82 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 21.12.2016 godine) Veličina: 4.82 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 25.10.2016. godine) Veličina: 4.82 MB
Informator o radu Ministarstva pravde (ažuriran 09.09.2016. godine) Veličina: 4.74 MB
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde (28.01.2016) Veličina: 0.75 MB
Direktiva o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu pravde Veličina: 0.03 MB
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde Veličina: 1.08 MB
Informator o radu Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom (ažuriran 24.06.2015. godine) Veličina: 1.29 MB
Informator o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija - ažuriran 20. marta 2015. godine Veličina: 0.54 MB
Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, januar-septembar 2013. Veličina: 0.06 MB
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde Veličina: 4.61 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.9.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.8.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.7.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.6.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.5.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.4.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.3.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.2.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.1.2013. Veličina: 0.03 MB
Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave, 01.12.2012. Veličina: 0.03 MB
Informator o radu Ministarstva pravde i državne uprave (ažuriran 20.02.2013. godine) Veličina: 2.75 MB
Izveštaj o radu Ministarstva pravde za 2014. godinu Veličina: 0.29 MB
Izveštaj o radu Ministarstva pravde i državne uprave za 2013. godinu Veličina: 0.5 MB