Obaveštavaju se kandidati da će se ispit iz ispitnog predmeta Međunarodno privatno pravo zakazan za četvrtak, 7. jula 2022. godine u 15 časova, održati istog dana sa početkom u 16:30 časova.