Kandidati koji su položili pravosudni ispit u junskom ispitnom roku 2022. godine, a koji su se prijavili za lično preuzimanje Uverenja o položenom pravosudnom ispitu, isto mogu preuzeti lično u Ministarstvu pravde, Nemanjina 22-26, dana 28.07.2022. godine u 12 časova ili u 14:30 časova, kao i u ponedeljak, 01.08.2022. godine u 10 časova.