Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 03. decembra 2022. godine, od 13:30 časova u slušaonici 1

Građansko pravo - 04. decembra 2022. godine, od 08:30 časova u slušaonici 1

Usmeni deo ispita biće održan  21, 22, 23, 26. i 27. decembra 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.