Ministar pravde, na osnovu člana 474. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/16 – autentičn o tumačenje, 113/17 –   autentično tumačenje, 54/19,  9/20 – autentično tumačenje i 10/23 – dr. zakon) i člana 2. Pravilnika o postupku javnog konkursa za imenovanje javnih izvršitelja, sastavu konkursne komisije i načinu njenog rada („Službeni glasnik RS”, broj 58/16), raspisuje javni konkurs

-          za popunjavanje mesta javnih izvršitelja

Javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 44 od 31. maja 2023. godine.