Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 08. decembar 2023. godine, od 15:10 časova u amfiteatru 2;

Građansko pravo - 09. decembar 2023. godine, od 08:15 časova u amfiteatru 5.

 

Usmeni deo ispita biće održan  21, 22, 25, 26. i 27. decembra 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.