Na osnovu člana 472. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 106/15, 106/16- autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje, 54/19, 9/20 – autentično tumačenje i 10/23) i člana 8. Pravilnika o ispitu za javnog izvršitelja („Službeni glasnik RS“, br. 58/16), Ministarstvo pravde objavljuje Oglas za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javnog izvršitelja.