Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 09. marta 2024. godine, od 07:30 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 10. marta 2024. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

 

 

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28. i 29. marta 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.