Obaveštavaju se učesnici na Pozivu za dopunu liste kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Srbije da će provera poznavanja stranog jezika za učesnike čije znanje stranog jezika nije proveravano pismeno i usmeno biti održana 4. marta 2024. godine u 8 časova u zgradi Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26.

Provera znanja biće izvršena za učesnike na Pozivu čije su prijave blagovremene, potpune, dozvoljene i razumljive.

Razgovor sa učesnicima na Pozivu koji su položili pismenu i usmenu proveru poznavanja stranog jezika održaće se 4. marta 2024. godine u 13 časova u zgradi Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26.