Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 06. juna 2024. godine, od 11:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 07. juna 2024. godine, od 11:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  01, 02, 03, 04. i 05. jula 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.