Polaganje ispita za javnog izvršitelja regulisano je Pravilnikom o ispitu za javnog izvršitelja (Službeni glasnik RS, broj 58/16).

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji iz testa i zadataka. Usmeni deo ispita polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitnog odbora.

Opšti uspeh na ispitu utvrđuje se sabiranjem bodova za pismeni i usmeni deo ispita.  

Po okončanju ispita na internet stranici Ministarstva pravde objavljuje se spisak kandidata koji su položili ispit.