Odeljenje za pravosudne profesije obavlja poslove koji se odnose na:

-          sudske veštake, sudske tumače, prevodioce, medijatore-posrednike, javne beležnike i javne izvršitelje;

-          vršenje nadzora nad radom javnih beležnika, javnih izvršitelja i drugih pravosudnih profesija, na osnovu godišnjeg plana ili na osnovu podnetih pritužbi;

-          davanje pravnih mišljenja i uputstava radi zakonitog i pravilnog obavljanja javnobeležničke, javnoizvršiteljske i drugih delatnosti u okviru pravosudnih profesija;

-          vođenje javnih registara za sudske veštake, javne izvršitelje, javne beležnike i druge pravosudne profesije

-          obavlja administrativno tehničke poslove  komisiji za polaganje ispita za javne beležnike i javne izvršitelje, kao i komisiji za njihovo imenovanje;

-          organizuje stručno usavršavanje i obuku za javne beležnike, javne izvršitelje i druge pravosudne profesije, u okviru projekata i u saradnji sa odgovarajućim komorama;

-          praćenje rada međunarodnih konferencija  komora javnih beležnika i javnih izvršitelja, praćenje stanja i primene propisa iz ovih oblasti;

-          ukazivanje na potrebu i pravce normativnog uređenja i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Opširnije o pravosudnim profesijama možete čitati ovde.

Kontakt telefon: 011/ 362-23-57 (posrednici, sudski veštaci, sudski tumači), 011 36 22 350 (javni izvršitelji i javni beležnici)

Informacije je moguće dobiti svakog radnog dana od 11 do 13 časova.