Interni akt

Interni plan javnih nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu

Objava internog plana javnih nabavki Veličina: 0.43 MB
Interni plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje Veličina: 1.31 MB

Interni akt o bližem uređivanju postupka javne nabavke Kazneno popravnog zavoda u Beogradu-Padinskoj skeli

Objava internog akta Veličina: 0.43 MB
Interni akt Veličina: 0.57 MB

Interni akt o bližem uređivanju postupka javnih nabavki, broj 404-26-20/2020-06/11-2 od 31.07.2020., godine kojim se reguliše i uređuje, način planiranja,sprovođenja i praćenja, tj. procedura sprvođenja svih vrsta postupaka javnih nabavki na nivou Kazneno popravnog zavoda u Nišu

Interni akt KPZ u Nišu Veličina: 0.71 MB
Objava internog akta Veličina: 0.12 MB

Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
Interni akt o postupku javne nabavke u Okružnom zatvoru u Beogradu (04.11.2020)

Interni akt o postupku javne nabavke u Okružnom zatvoru u Beogradu Veličina: 12.83 MB

Izmena Procedure o bližem uređivanju postpupka javne nabavke, broj 404-02-00049/2020-04/2 od 05. septembra 2020. godine

Veličina: 0.62 MB

Procedura o bližem uređivanju postpupka javne nabavke, broj 404-02-00049/2020-04 od 01. septembra 2020. godine

Procedura Veličina: 9.15 MB

Pravilnik o uređenju postupka javne nabavke OZ Novi Sad

Pravilnik o uređenju postupka javne nabavke OZ Novi Sad Veličina: 8.19 MB

Izmena Procedure o bližem uređivanju postupka javne nabavke za objavljivanje na internet stranici naručioca u delu javne nabavke

Izmena procedura Veličina: 0.68 MB

Procedure kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Procedure Veličina: 6.95 MB

Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
Interni akt o postupku javne nabavke u Okružnom zatvoru u Beogradu

Interni akt Veličina: 0.14 MB

Interni akt o uređivanju postupaka javnih nabavki, broj: 404-26-28/2017-06/11 od 07.12.2017. godine, kojima se reguliše procedura sprovođenja svih vrsti postupaka javne nabavke na nivou Kazneno popravnog zavoda U Nišu

Interni akt Veličina: 1.39 MB