Posrednici

Narodna skupština Republike Srbije je u 2014. godini usvojila Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 55/2014 od 23. maja 2014. godine (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je stupio na snagu 31. maja 2014. godine, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine, osim odredaba člana 6. do 8. i člana 33. stav 5. koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

Danom početka primene Zakona prestao je da važi Zakon o posredovanju – medijaciji („Službeni glasnik RS”, broj 18/05). Svi podzakonski akti propisani Zakonom su doneti i to:

 

-          Pravilnik o načinu vođenja registra posrednika („Službeni glasnik RS”, br.  146/2014),  

-          Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje („Službeni glasnik RS”, br.  146/2014),

-          Pravilnik o Programu osnovne obuke posrednika („Službeni glasnik RS”, br. 146/2014),

-          Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika („Službeni glasnik RS”, broj 11/2015),

-          Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke („Službeni glasnik RS”, br. 13/2015),

-          Etički kodeks posrednika („Službeni glasnik RS” br. 146/2014),

-          Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja („Službeni glasnik RS”, br. 35/2015).

Član 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova predviđa da se program osnovne obuke utvrđuje aktom ministra, dok se program specijalizovane obuke utvrđuje posebnim aktom ovlašćenih pravnih lica, organa i organizacija, uz saglasnost ministarstva.

Ministar pravde je dana 4. februara 2015. godine objavio javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje u rešavanju sporova i upis u Registar posrednika.

 

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova Veličina: 0.17 MB
Pravilnik o načinu vođenja registra posrednika Veličina: 0.06 MB
Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o Programu osnovne obuke posrednika Veličina: 0.23 MB
Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika Veličina: 0.23 MB
Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke Veličina: 0.2 MB
Etički kodeks posrednika Veličina: 0.23 MB
Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja Veličina: 0.39 MB