Raspisan novi konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (2017. godina)

Ministarstvo pravde raspisalo je novi Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), a ukupan iznos sredstava koji je predviđen za dodelu iznosi 351.509.000 dinara.

Oglas je objavljen u najnovijem broju „Službenog glasnika Republike Srbije“, kao i internet prezentaciji Ministarstva pravde.

Konkurs će sprovesti Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde, a sa ciljem izbora projekata od najvećeg javnog interesa u oblasti socijalne politike, zdravstva, prosvete, kulture, humanitarnog rada i drugih.

Ministarstvo pravde je prvi Konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja raspisalo 18. marta 2016. godine, a sredstva za koja su zainteresovani konkurisali iznosila su 351.509.000 dinara.

Na prvom Konkursu, na predlog Komisije Ministarstva pravde, Vlada Srbije je donela rešenje o raspodeli sredstava na 67 korisnika (projekata), među kojima su mahom bile škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica i gerontološki centri...

Ovakav način raspodele sredstava prikupljenih od odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, definisan je izmenama Zakona o krivičnom postupku, koje je na predlog Ministarstva pravde Narodna skupština Srbije usvojila 2014. godine.

Ministarstvo pravde poziva sve zainteresovane da se prijave na Konkurs, a rok u kome mogu da prijave svoje projekte je 20 dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.