Sednice Saveta za međunarodno privatno pravo

Zapisnik sa 9. sednice Saveta 24.12.2012. Veličina: 0.05 MB
Dnevni red 10. sednice Saveta za međunarodno privatno pravo Veličina: 0.03 MB
Dnevni red 11. sednice Saveta za međunarodno privatno pravo Veličina: 0.04 MB
Zapisnik sa 13. sednice Saveta 20.01.2014. Veličina: 0.08 MB
Zapisnik sa 14. sednice Saveta 19.03.2014 Veličina: 0.08 MB
Zapisnik sa 15. sednice Saveta 15.05.2014 Veličina: 0.08 MB
Zapisnik sa 16. sednice Saveta 17.09.2014 Veličina: 0.08 MB
Zapisnik sa 17. sednice Saveta 11.12.2014 Veličina: 0.09 MB
Zapisnik sa 18. sednice Saveta 16.03.2015 Veličina: 0.2 MB
Zapisnik sa 19. sednice Saveta 18.09.2015 Veličina: 0.19 MB

Dokumenta u vezi sa ranijim aktivnostima Saveta za međunarodno privatno pravo možete pronaći u arhivi sajta Ministarstva.