Strateški i institucionalni okvir za borbu protiv trgovine ljudima

Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv trgovine ljudima je najznačajnije državno telo u Republici Srbiji za borbu protiv trgovine ljudima, na strateškom nivou, koji je prvi put konstituisan decembra 2005. godine, kao stručno, savetodavno telo Vlade.
 
Savetom rukovodi ministar unutrašnjih poslova.

Vlada Republike Srbije je na sednici dana 12.10.2017. godine donela novu Odluku o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine ljudima (05 broj 02-9933/2017) i imenovanju njenih članova: za predsednika dr Nebojša Stefanović, potpredsenik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, a za članove: ministar finansija Dušan Vujović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar zdravlja Zoran Lončar i ministar pravde Nela Kuburović.

Predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović je 17.10.2017. godine, doneo Rešenje o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine.

Radnu grupu čine predstavnici ministarstava i državnih organa, koji poseduju stručna znanja iz oblasti od značaja za sprovođenje Strategije, dok će organizacije civilnog društva koje se bave problemom trgovine ljudima ravnopravno učestvovati u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije.

U saradnji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva unutrašnjih poslova 29. 09. 2017. godine, objavljen je Javni poziv za izbor pet organizacija civilnog društva koje će imati učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije. Nakon sprovedenog postupka, izabrane su dve organizacije civilnog društva, ASTRA i ATINA. Na taj način uspostavljeno je partnerstvo između nadležnih državnih organa i civilnog sektora u sprovođenju nacionalne politike prevencije i zaštite žrtava i suzbijanju trgovine ljudima kako na operativnom tako i na strateškom nivou.

Rešenjem Vlade Republike Srbije (24 broj 119-9273/2017, oktobar 2017), za Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, imenovan je glavni policijski savetnik Mitar Đurašković. Izbor Nacionalnog koordinatora je jedan od preduslova za sprovođenje nove Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine.