Raspisan novi konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta (2018. godina)

Raspisan novi konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta

Ministarstvo pravde raspisalo je novi Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), a ukupan iznos sredstava koji je predviđen za dodelu je 445 miliona dinara.

U pitanju je treći javni konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta, a ovogodišnji predviđeni iznos za dodelu je za gotovo 100 miliona dinara veći u odnosu na prethodna dva konkursa.

Zainteresovani za učešće prijave treba da podnesu u pisanoj formi u roku od 20 dana od oglašavanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, na adresu Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26. Javni konkurs je u „Službenom glasniku“ objavljen u petak, 23. februara.

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad...), a predlog o raspodeli sredstava donosi Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde.

Na internet prezentaciji Ministarstva pravde objavljeni su kriterijumi za vrednovanje projekata, način podnošenja prijava i rok u kome one treba da se podnesu, kao i potrebna dokumentacija za učešće na konkursu.

Ministarstvo pravde je prvi Javni konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta raspisalo marta 2016. godine, kada je 351.509.000 dinara bilo raspodeljeno na 67 korisnikameđu kojima su su bile mahom škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica i gerontološki centri... Drugi konkurs je raspisan marta 2017. godine, a sredstva u istom iznosu su raspoređena na 98 korisnika.