Uverenje o propisima (Certificat de coutume)

Ministarstvo pravde je, na osnovu člana 106. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, nadležno za izdavanje uverenja o propisima koji važe ili koji su važili u Republici Srbiji (Certificat de coutume), radi njihove upotrebe pred organima strane države.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o propisima (opšti) Veličina: 0.01 MB
Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o propisima Republike Srbije radi zaključenja braka Veličina: 0.03 MB
Uplatnica za uverenje o propisima Veličina: 0.26 MB