Sektor za normativne poslove

Sektor za normativne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove izrade i praćenja primene zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora iz delokruga Ministarstva;

poslove izrade stručnih mišljenja i uputstava za primenu propisa koje priprema Ministarstvo;

pripremu mišljenja o nacrtima zakona i predlozima drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave;

pripremu mišljenja na zakone i druge opšte akte koje predlažu narodni poslanici i drugi ovlašćeni predlagači;

izradu predloga odgovora Ustavnom sudu povodom inicijative ili predloga za ocenu ustavnosti propisa iz delokruga Ministarstva;

praćenje stanja i primenu propisa iz delokruga Ministarstva i ukazivanje na potrebe i pravce normativnog uređenja;

usaglašavanje propisa iz delokruga Ministarstva sa propisima i standardima EU;

analizu efekata propisa;

pravno-tehničku redakciju propisa koje priprema Ministarstvo i druge poslove iz oblasti koje se odnose na normativne poslove koji nisu stavljeni u delokrug drugih unutrašnjih jedinica Ministarstva

 

Kontakt telefon: 011/ 3620 496

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Jovan Ćosić