Odsek za investicije

Odsek za investicije obavlja poslove koji se odnose na:

obavlja se poslovi koji se odnose na obezbeđenje smeštajnih uslova pravosudnih organa i investiciono i kapitalno održavanje objekata, nabavku kancelarijske i računarske opreme, daje opšta usmerenja i pruža stručnu pomoć pravosudnim organima u vezi sa tekućim održavanjem i opremanjem;

vrši kontrolu izvedenih radova i radova u toku;

realizuje zaključene ugovore o nabavci radova, usluga i dobara;

predlaže pomoćniku ministra prenos i raspoređivanje sredstava;

vrši izradu izveštaja i informacija o tekućim investicijama, vodi evidencije i baze podataka iz svoje nadležnosti, daje stručna mišljenja i uputstva i druge poslove iz delokruga Odseka

Rukovodilac: šef Odseka Slobodan Popović