Grupa za nadzor nad tajnošću podataka

Grupa za nadzor nad tajnošću podataka obavlja poslove koji se odnose na:

praćenje stanja u oblasti zaštite tajnih podataka;

učestvuje u pripremi propisa koji se odnose na tajnost podataka;

učestvuje u pripremi mišljenja Ministarstva na predloge propisa drugih državnih organa u oblasti zaštite tajnih podataka;

neposredno vrši inspekcijski nadzor organa javne vlasti u oblasti zaštite tajnih podataka, primene kriterijuma za označavanje tajnih podataka, kao i primene opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka Republike Srbije i stranih tajnih podataka;

neposredno vrši kontrolu sprovođenja mera obezbeđenja, korišćenja, razmene i drugih radnji obrade tajnih podataka i bez prethodnog obaveštavanja organa javne vlasti;

vrši poslove nadzora i kontrole ustupanja tajnih podataka fizičkim i pravnim licima koji pružaju usluge organima javne vlasti;

nalaže mere organima javne vlasti za unapređivanje zaštite tajnih podataka;

podnosi krivične prijave, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i predlaže pokretanje drugog postupka zbog povreda odredaba Zakona o tajnosti podataka;

sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju tog zakona u okviru svoje nadležnosti;

obavlja i druge poslove koji su predviđeni tim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona;

priprema godišnji izveštaj koji ministar nadležan za pravosuđe podnosi nadležnom odboru Narodne skupštine o aktivnostima u sprovođenju i kontroli primene Zakona o tajnosti podataka;

vodi evidencije predviđene propisima o tajnosti podatka iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

Kontakt telefon: 011/264 16 99

Rukovodilac: Viši savetnik Zlatko Petrović