Odsek za internu reviziju

Odsek za internu reviziju obavlja poslove:

interne revizije Ministarstva, organa uprave u sastavu Ministarstva i internu reviziju sudova i javnih tužilaštava u skladu sa nadležnošću Ministarstva utvrđenu zakonom koji se odnose na operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testira, analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji;

vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti, reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti;

vrši reviziju korišćenja sredstava EU i drugih međunarodnih organizacija;

daje savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure, izrađuje izveštaje o nalazu interne revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocenama, obavlja i druge poslove neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije;

obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka

U Odseku za internu reviziju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            1. Grupa za internu reviziju Ministarstva, sudova i javnih tužilaštava

            2. Grupa za internu reviziju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

 

 

 

 

 

Povelja interne revizije Veličina: 3 MB
Etički kodeks Veličina: 1.55 MB