Sektor za međunarodnu pravnu pomoć

Sektor za međunarodnu pravnu pomoć obavlja poslove koji se odnose na: 

međunarodnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima i međunarodnu saradnju u oblasti pravosuđa;

razvoj i unapređenje međunarodne pravne pomoći;

prati stanje i primenu propisa u vezi sa međunarodnom pravnom pomoći i priprema odluke;

daje obaveštenja i mišljenja iz oblasti međunarodne pravne pomoći;

prati primenu propisa i međunarodnih ugovora i ukazuje na potrebu normativnog uređivanja pojedinih pitanja međunarodne pravne pomoći i saradnje sa međunarodnim sudovima i međunarodnim organizacijama;

prati propise EU i njihovu usklađenost sa domaćim propisima;

obavlja studijsko-analitičke i informacione poslove iz oblasti međunarodne pravne pomoći i međunarodne saradnje;

učestvuje u izradi zakona i drugih propisa, zaključivanju bilateralnih međunarodnih ugovora, kao i pristupanje multilateralnim međunarodnim konvencijama, obavlja poslove koji se odnose na saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale (MMKT) i izvršenje obaveza koje za Republiku Srbiju proizilaze iz Rezolucije Saveta bezbednosti br. 827 (1993) i Statuta Međunarodnog krivičnog tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (MKTJ), na osnovu kojeg će nadležni organi odlučivati o ustupanju krivičnog postupka i predaji optuženih MMKT;

sprovođenje sudskih odluka MKTJ i MMKT i ukazivanje pravne pomoći njegovim istražnim i sudskim organima;

saradnju sa drugim državnim organima, sudovima i drugim organima i organizacijama koji učestvuju u postupku saradnje sa MMKT i odbranama optuženih;

sačinjavanje izveštaja, studijsko-analitičkih i informacionih materijala;

pružanje tehničke pomoći Nacionalnom savetu za saradnju sa MKTJ i pružanje materijalne pomoći optuženima i članovima njihovih porodica u skladu sa važećim propisima 

U Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinica:

1. Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć 

2. Grupa za saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale (MMKT)

Telefon: 011 7858 000