Javni poziv organizacijama koje zastupaju interese sudskih veštaka

Poštovani,

U cilju unapređenja pravnog i institucionalnog okvira za regulisanje rada sudskih veštaka u Republici Srbiji, Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013 –2018. godine  predviđa strateške smernice br. 3.5.2: „unapređenje procesa imenovanja sudskih veštaka i stalnih sudskih tumača i prevodilaca u cilju unapređenja njihove stručnosti” i br. 4.4.3: „jačanje transparentnog mehanizma odgovornosti sudskih veštaka” dok Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine predviđa aktivnost br. 3.4.7.1: „Uspostaviti efikasan mehanizam kontrole rada veštaka”.

Radi sagledavanja postojećeg stanja i najcelishodnijeg načina uključivanja struke u predstojeću reformu normativnog okvira u skladu sa strateškim okvirom, Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za sve organizacije koje se bave zastupanjem interesa i unapređenjem položaja sudskih veštaka da dostave relevantne podatke o svom delovanju.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije da dostave podatke o nazivu i sedištu organizacije, zakonskom zastupniku, kontakt osobi i kontakt podacima, broju i sastavu članstva, oblastima i užim specijalnostima u okviru kojih članovi organizacije vrše veštačenja, kao i rezulatima i aktivnostima organizacije, a naročito u vezi pitanja sprovođenja obuka i stručnog usavršavanja, putem popunjavanja formulara koji se može preuzeti ovde. Popunjen formular se  dostavlja na adresu Ministarstva pravde, Odeljenje za pravosudne profesije, Nemanjina 22-26, Beograd, kao i u elektronskom obliku, na email adresu: sudskivestaci@mpravde.gov.rs, najkasnije do 26. oktobra 2018. godine.

Za sva pojašnjenja i nedoumice možete se obratiti Odeljenju za pravosudne profesije, putem elektronske pošte: sudskivestaci@mpravde.gov.rs, kao i na telefon: + 381 11 361 63 06.  

 

Obrazac Veličina: 0.07 MB