Predlozi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana

Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Na sednici Vlade Republike Srbije od 20. juna 2013. godine usvojen je Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, više o tome ovde.

Ministarstvo pravde i državne uprave objavljuje dopunjenu radnu verziju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Dopunjena radna verzija sadrži preporuke članova Evropske komisije, kao i drugih struačnjaka iz Evropske unije. U izradi ovog teksta učestvovala je i domaća stručna javnost, kao i predstavnici civilnih organizacija.

Nova radna verzija Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije izmenjena je i u skladu sa iskustvima prilikom izrade Akcionog plana koji prati ovu Strategiju.

U izradu Akiconog plana bilo je uključeno više od 100 stručnjaka iz oblasti borbe protiv korupcije i radni tekst plana biće, do kraja ove nedelje, predstavljen široj javnosti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva pravde u državne uprave.

Najvažnije izmene dopunjene radne verzije Nacionalne strategije borbe protiv korupcije odnose se na republičke političke stranke, koje će ubuduće ukoliko se strategija usvoji, postati obavezan subjekat revizije Državne revizorske institucije. Pored ostalih izmena i dopuna, unapređenim tekstom nacrta strategije, predviđa se i povećanje efikasnosti mehanizama za uzajamnu saradnju policije i tužilaštva prilikom istraga koruptivinih krivičnih dela.

Tekst druge radne verzije Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije Veličina: 0.19 MB
Tekst druge radne verzije Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije - engleski jezik Veličina: 0.12 MB
Rešenje o osnivanju radne grupe za izradu Nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije Veličina: 1.51 MB

Nacrt Akcionog plana

Akcioni plan predstavlja dokument kojim se precizira okvir za sprovođenje strateških ciljeva postavljenih Naconalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

Akcionim planom će se omogućiti sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije i on predstavlja kontrolni mehanizam na osnovu kojeg će se proveravati delotvornost same Strategije. NJime će biti predviđene konkretne mere i aktivnosti za sprovođenje strateških ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju. Takođe, definisaće se i pokazatelji za sprovođenje mera i aktivnosti, na osnovu kojih će se pratiti stepen njihove realizacije, kao i pokazatelji za procenu uspešnosti postavljenih ciljeva.

Svako poglavlje akcionog plana sastoji se od tabela u kojima su definisane antikorupcijske mere, ciljevi, rokovi, potrebna sredstva i nadležni organi za sprovođenje mera.

Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije Veličina: 1.38 MB
Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije - engleski jezik Veličina: 1.21 MB
Spisak učesnika fokus grupa po prioritetnim oblastima Veličina: 0.04 MB