Izveštaj o ispunjenosti preporuka za Srbiju, oktobar 2012.

Izveštaj o ispunjenosti preporuka za Srbiju usvojen od strane GREKO (Grupa država protiv korupcije) na 57. Plenarnom zasedanju (Strazbur, 15-19. Oktobar 2012.)

Izveštaj o ispunjenosti preporuka ocenjuje mere koje su državni organi Srbije preduzeli u cilju ispunjavanja 15 preporuka datih u Izveštaju za treći krug evaluacije za Srbiju koji obuhvata dve teme:

1.       Inkriminacija: Članovi 1a i 1b, 2-12, 15-17, 19. stav 1. Krivično pravne konvencije o korupciji, članovi 1-6. Dodatnog protokola (ETS 191) i Rukovodećeg principa 2 (kriminalizacija korupcije).

2.       Transparentnost finansiranja političkih stranaka: Članovi 11, 12, 13b, 14. i 16. Preporuka (2003)4 o zajedničkim pravilima protiv korupcije u finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja, i – više uopšteno – Rukovodeći princip 15 (finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja).

Možete preuzeti primerak Izveštaja.

GREKO Izveštaj o ispunjenosti preporuka za Srbiju, oktobar 2012. Veličina: 0.15 MB