Arhiva - ustavne promene

Konsultacije u vezi sa izmenom Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe i komentari na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije