Ispitni rokovi

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po ispitnim odborima u junskom ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.17 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.17 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.17 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2024. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 06. juna 2024. godine, od 11:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 07. juna 2024. godine, od 11:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  01, 02, 03, 04. i 05. jula 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2024. godine - Treći ispitni odbor

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

SPISAK REDOVNIH KANDIDATA KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2024. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

SPISAK REDOVNIH KANDIDATA KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2024. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u martovskom ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.18 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2024. godine

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2024. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u APRILSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 04. aprila 2024. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 05. aprila 2024. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 2

Usmeni deo ispita biće održan  23, 24, 25. i 26. aprila 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.
Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2024. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 09. marta 2024. godine, od 07:30 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 10. marta 2024. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28. i 29. marta 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u februarskom ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.16 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u februaru ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2024. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 08. februara 2024. godine, od 08:10 časova u slušaonici 1

Građansko pravo - 09. februara 2024. godine, od 08:10 časova u slušaonici 1

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28. i 29. februar 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u januarskom ispitnom roku 2024. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2024. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2024. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JANUARSKOM ispitnom roku 2024. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 10. januara 2024. godine, od 08:10 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 11. januara 2024. godine, od 08:10 časova u amfiteatru 2

Usmeni deo ispita biće održan  26, 29, 30. i 31. januar 2024. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2023. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u novembarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u novembarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Dtrugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u junskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.17 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.17 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.18 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2023. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2023. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 07. juna 2023. godine, od 13:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane) i u amfiteatru 2

Građansko pravo - 08. juna 2023. godine, od 11:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane) i u slušaonici 3.

Usmeni deo ispita biće održan  03, 04, 05, 06. i 07. jula 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata po ispitnim odborima koji polažu pravosudni ispit u majskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2023. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2023. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MAJSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 14. maja 2023. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 15. maja 2023. godine, od 17:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  29, 30. i 31. maja i 01. juna 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u aprilskom isitnom roku

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata po ispitnim odborima koji polažu pravosudni ispit u aprilskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita, Prvi i Drugi ispitni odbor, mart 2023.

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2023. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2023. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u APRILSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 04. aprila 2023. godine, od 10:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 05. aprila 2023. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  24, 25, 26. i 27. aprila 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Rezultati pismenog dela ispita, Treći ispitni odbor, mart 2023.

Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u martovskom isitnom roku - PRVI I DRUGI ISPITNI ODBOR

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata po ispitnim odborima koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2023. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2023. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 10. marta 2023. godine, od 14:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 11. marta 2023. godine, od 08:30 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  27, 28, 29. i 30. marta 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u februarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pimsmeni deo pravosudnog ispita polagali u januarskom ispitnom roku 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2023. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2023. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku 2023. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 01. februara 2023. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 02. februara 2023. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  23, 24, 27. i 28. februara 2023. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita za januarski ispitni rok 2023. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u decembarskom ispitnom roku 2022. godine

Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za Prvi ispitni odbor za decembarski rok 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 03. decembra 2022. godine, od 13:30 časova u slušaonici 1

Građansko pravo - 04. decembra 2022. godine, od 08:30 časova u slušaonici 1

Usmeni deo ispita biće održan  21, 22, 23, 26. i 27. decembra 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u novembarskom ispitnom roku 2022. godine

Drugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u novembarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u NOVEMBARSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 05. novembra 2022. godine, od 13:10 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 06. novembra 2022. godine, od 09:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  25, 28, 29, i 30. novembra 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u oktobarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u septembarskom ispitnom roku 2022. godine - drugi i treći ispitni odbor

Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Prvi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo pravosudnog ispita polagali u septembarskom ispitnom roku 2022. godine

Raspored polaganja pravosudnog ispita za septembarski ispitni rok 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u septembarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za redovne kandidate koji su pismeni deo ispita polagali u junskom ispitnom roku

Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita za junski ispitni rok 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u junskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 02. juna 2022. godine, od 11:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Građansko pravo - 03. juna 2022. godine, od 08:00 časova u amfiteatru 5 (ulaz sa gornje strane)

Usmeni deo ispita biće održan  04, 05, 06, 07. i 08. jula 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita za majski ispitni rok 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u majskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2022. godin

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MAJSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 07. maja 2022. godine, od 08:20 časova u slušaonicama 1 i 3

Građansko pravo - 08. maja 2022. godine, od 08:20 časova u slušaonicama 1 i 3

 

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 30. i 31. maja 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita za aprilski ispitni rok 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u aprilskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u APRILSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 07. aprila 2022. godine, od 15:00 časova u amfiteatru 5

Građansko pravo - 08. aprila 2022. godine, od 15:00 časova u amfiteatru 5

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28. i 29. aprila 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 03. marta 2022. godine, od 08:20 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 04. marta 2022. godine, od 08:20 časova u amfiteatru 2

Usmeni deo ispita biće održan  28, 29. i 30. marta 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u februarskom ispitnom roku 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 03. februara 2022. godine, od 08:20 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 04. februara 2022. godine, od 08:20 časova u amfiteatru 2

Usmeni deo ispita biće održan  22, 23, 24. i 25. februara 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima za januarski ispitni rok 2022. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2022. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JANUARSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 10. januar 2022. godine, od 08:20 časova u slušaonici 1

Građansko pravo -11. januar 2022. godine, od 08:20 časova u slušaonici 1

Usmeni deo ispita biće održan  25, 26, 27. i 28. januara 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u decembarskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Važno obaveštenje za kandidate koji prijavljuju polaganje pravosudnog ispita

Obaveštavaju se kandidati koji prijavljuju polaganje pravosudnog ispita da je počev od FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA (prijave do 15.01.2022. godine) dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje pravosudnog ispita u iznosu od 15.600,00 dinara potrebno podneti već UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA.  Ovde možete preuzeti primerak uplatnice.

Isto važi i za kandidate koji prijavljuju preostali deo ispita kao NAKNADNI KANDIDATI. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje preostalog dela pravosudnog ispita čiji iznos zavisi od broja ispita koji se polažu (za 1 ispit = 5.850,00; za 2 ispita = 6.950,00; za 3 ispita = 8.100,00) potrebno je podneti već UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA. Ovde možete preuzeti primerak uplatnice.

Uz zahtev je potrebno priložiti i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu 280,00 dinara (važi i za redovne i za nakndane kandidate) Primerak uplatnice možete preuzeti ovde.

 

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u decembarskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

OBAVEŠTENJE O TERMINIMA ODRŽAVANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 02. decembra 2021. godine, od 08:15 časova u amfiteatru 5

Građansko pravo - 03. decembra 2021. godine, od 08:15 časova u amfiteatru 5

Usmeni deo ispita biće održan  23, 24, 27. i 28. decembra 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

SPISAK REDOVNIH KANDIDATA KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.09 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2021. godine


 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u NOVEMBARSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 04. novembra 2021. godine, od 08:20 časova u amfiteatru 2

Građansko pravo - 05. novembra 2021. godine, od 08:20 časova u amfiteatru 2

 

Usmeni deo ispita biće održan  25, 26, 29. i 30. novembra 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2021. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 04. oktobra 2021. godine, od 08:30 časova u amfiteatru 5

Građansko pravo - 05. oktobra 2021. godine, od 08:30 časova u amfiteatru 5

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28. i 29. oktobra 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

 

Važno obaveštenje za kandidate koji polažu pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2021. godine

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji ispit polažu pred Prvim i Trećim ispitnim odborom biće saopšteni javno, dana 24.09.2021. godine sa početkom u 8:30 časova, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u holu ispred dekanata.

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji ispit polažu pred Drugim  ispitnim odborom biće saopšteni javno, dana 24.09.2021. godine sa početkom u 9:30 časova ispred zgrade Pravosudne akademije, Terazije broj 41.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita za septembarski ispitni rok 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2021. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 06. septembra 2021. godine, od 08:30 časova u amfiteatru 5

Građansko pravo - 07. septembra 2021. godine, od 08:30 časova u amfiteatru 5

Usmeni deo ispita biće održan  24, 27, 28. i 29. septembra 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT PRED PRVIM ISPITNIM ODBOROM

Imajući u vidu da je došlo do izmena u rasporedu polaganja koji je objavljen na zvaničnoj stranici Ministarstva pravde, obaveštavamo kandidate da će se ispit iz predmeta GRAĐANSKO PRAVO održati prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak 05. jul 2021. godine od 15:00 časova - redovni kandidati čija prezimena počinju slovima R - Š

Utorak 06. jul 2021. godine od 14:00 časova - redovni kandidati čija prezimena počinju slovima Đ - MIJAILOVIĆ

Četvrtak 08. jul 2021. godine od 10:00 časova - redovni kandidati čija prezimena počinju slovima  MILIĆ - N , kao i SVI NAKNADNI KANDIDATI

Petak 09. jul 2021. godine od 10:00 časova - redovni kandidati čija prezimena počinju slovima A - D  i  O - P

 

Ažuriran raspored polaganja ispita sa naznačenim prostorijama u kojima se isti polaže, biće istaknut u prostorijama Pravnog fakulteta dana 05. jula 2021. godine.

 

 

 


 

Važno obaveštenje za kandidate koji polažu pravosudni ispit pred Trećim ispitnim odborom

Imajući u vidu da je došlo do izmena u rasporedu polaganja koji je objavljen na zvaničnoj stranici Ministarstva pravde, obaveštavamo kandidate da će se ispit iz predmeta Međunarodno privatno pravo održati dana 08.07.2021. godine sa početkom u 17 časova.

 

Ispit iz predmeta Trgovinsko pravo planiran za dan 05.07.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 14 časova, održaće se istog dana sa izmenjenim terminom polaganja – 17 časova.

 

Ažuriran raspored polaganja ispita sa naznačenim prostorijama u kojima se isti polaže, biće istaknut u prostorijama Pravnog fakulteta dana 01.07.2021. godine.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.01 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Raspored redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u junskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.23 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.22 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.22 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2021. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 05. juna 2021. godine, od 10:00 časova u slušaonici 3 i amfiteatrima 2, 4 i 5

Građansko pravo - 06. juna 2021. godine, od 08:00 časova slušaonici 1 i 3, kao i u amfiteatraima 2 i 5

Usmeni deo ispita biće održan  05, 06, 07, 08. i 09. jula 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

 

REZULTATI PISMENOG DELA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU PISMENI DEO PRAVOSUDNOG ISPITA POLAGALI U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.13 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.13 MB

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U MAJSKOM ROKU 2021. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2021. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Obaveštenje o terminima održavanja usmenog dela pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2021. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u APRILSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 05. aprila 2021. godine, od 08:45 časova u amfiteatru 5 i amfiteatru 2

Građansko pravo - 06. aprila 2021. godine, od 08:45 časova u amfiteatru 5 i amfiteatru 2

 

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28. i 29. aprila 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

 

 

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2021. godine.

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

SPISAK REDOVNIH KANDIDATA KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2021. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 04. marta 2021. godine, od 08:45 časova u slušaonici 3 i amfiteatru 4

Građansko pravo - 05. marta 2021. godine, od 08:45 časova u slušaonici 3 i amfiteatru 4

 

Usmeni deo ispita biće održan  26, 29, 30. i 31. marta 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

 

 

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2021. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2021. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JANUARSKOM ispitnom roku 2021. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 12. januara 2021. godine, od 13:45 časova u amfiteatrima 1, 2 i 6

Građansko pravo - 13. januara 2021. godine, od 08:45 časova u amfiteatrima 3 i 7 i seminarima 425 i 406 

Usmeni deo ispita biće održan  26, 27, 28 i 29. januara 2021. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

REZULTATI USMENOG DELA PRAVOSUDNOG ISPITA I OPŠTI USPEH ZA KANDIDATE KOJI SU PRAVOSUDNI ISPIT POLAGALI U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE

Treći ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Prvi ispitni odbor Veličina: 0.14 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji su pismeni deo pravosudnog ispita polagali u decembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak kandidata po odborima za polaganje pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 03. decembra 2020. godine, od 09:00 časova u amfiteatrima 2, 3 i 4

Građansko pravo - 04. decembra 2020. godine, od 09:00 časova u amfiteatrima 2, 3 i 4 

 

Usmeni deo ispita biće održan  22, 23, 24 i 25. decembra 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

Rezultati usmenog dela pravosudnog ispita i opšti uspeh za kandidate koji su pravosudni ispit polagali u novembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji su pismeni deo pravosudnog ispita polagali u novembarskom ispitnom roku 2020. godin

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita novembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak kandidata po odborima za polaganje pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u NOVEMBARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 05. novembra 2020. godine, od 09:00 časova – amfiteatar II i amfiteatar III

Građansko pravo - 06. novembra 2020. godine, od 09:00 časova – amfiteatar II i amfiteatar III

Usmeni deo ispita biće održan  24,25,26. i 27. novembra 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 08. oktobra 2020. godine, od 09:00 časova 

Građansko pravo - 09. oktobra 2020. godine, od 09:00 časova 

 

Usmeni deo ispita biće održan  27, 28, 29. i 30. oktobra 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2020. godine (22.09.2020. godina)

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE

Obaveštavaju se kandidati  koji polažu usmeni deo pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2020. godine da će, zbog nepredviđenih okolnosti, pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2020. godine biti održan u periodu od 24. septembra do 7. oktobra 2020. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izmenjeni raspored i termini polaganja ispita po Ispitnim odborima će biti naknadno objavljen na sajtu Ministarstva pravde.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pismenog dela pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

 

Pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 07. septembra 2020. godine, od 09:00 časova prema sledećem rasporedu:

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od  A-I   slušaonica I ;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od  J-M   amfiteatar II ;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od  N-Š  amfiteatar V ;

-       svi naknadni kandidati - amfiteatar V

 

Građansko pravo - 08. septembar 2020. godine, od 09:00 časova  prema sledećem rasporedu:

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od  A-I   slušaonica I ;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od  J-M   amfiteatar II ;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od  N-Š  amfiteatar V ;

-       svi naknadni kandidati - amfiteatar V

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE O PROMENI TERMINA ODRŽAVANJA PISMENOG DELA PRAVOSUDNOG ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pismenog dela pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 07. septembra 2020. godine, od 09:00 časova u amfiteatrima 1, 2, i 5 

Građansko pravo - 08. septembra 2020. godine, od 09:00 časova u amfiteatrima 1, 2, i 5

Obaveštenje o raspoređivanju kandidata po amfiteatrima prema prezimenima će biti blagovremeno objavljeno na sajtu Ministarstva pravde.

TERMINI ODRŽAVANJA USMENOG DELA PRAVOSUDNOG ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE OSTAJU NEPROMENJENI.

Usmeni deo pravosudnog ispita biće održan  24, 25, 28, 29. i 30. septembra 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu Ministarstva pravde.

 

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo - 03. septembra 2020. godine, od 09:00 časova 

Građansko pravo - 04. septembra 2020. godine, od 09:00 časova 

 

Usmeni deo ispita biće održan  24, 25, 28, 29. i 30. septembra 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u junskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja usmenog dela pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo Vas da će polaganje usmenog dela pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine biti održano u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, i to: 

09, 10, 13, 14. i 15. JULA 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu Ministarstva pravde.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PISMENI DEO PRAVOSUDNOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE

Obaveštavamo vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 11. juna 2020. godine, od 09:00 časova prema sledećem rasporedu:

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od A-J - amfiteatar V;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od K-LJ - amfiteatar IV;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovom M - slušaonica III;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od N-R – slušaonica I;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od S-Š - slušaonica II;

-       svi naknadni kandidati – amfiteatar VI

Građansko pravo - 12. juna 2020. godine, od 09:00 časova  prema sledećem rasporedu:

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od A-J - amfiteatar V;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od K-LJ - amfiteatar IV;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovom M -slušaonica III;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od N-R – slušaonica I;

-       redovni kandidati čija prezimena počinju slovima od S-Š - slušaonica II;

-       svi naknadni kandidati – amfiteatar VI

 

Obaveštenje o terminima usmenog dela pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2020. godine će biti naknadno objavljeno na sajtu Ministarstva.

 

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji su pismeni deo pravosudnog ispita polagali u martovskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2020. godine

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 11. juna 2020. godine, od 09:00 časova u amfiteatrima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

Građansko pravo - 12. juna 2020. godine, od 09:00 časova u amfiteatrima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Obaveštenje o raspoređivanju kandidata po amfiteatrima prema prezimenima će biti blagovremeno objavljeno na sajtu Ministarstva pravde.

TERMINI ODRŽAVANJA USMENOG DELA PRAVOSUDNOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE BIĆE NAKNADNO OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA PRAVDE.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2020. godine

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 05. marta 2020. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 06. marta 2020. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  26., 27., 30. i 31. marta 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita za februarski ispitni rok 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u februarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita za januarski ispitni rok 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2020. godine

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 06. februara 2020. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 07. februara 2020. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  25., 26., 27. i 28. februara 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u januarskom ispitnom roku 2020. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.01 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2020. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2020. godine zakazano po sledećem rasporedu:
Pismeni deo ispita u JANUARSKOM ispitnom roku 2020. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:
 
Krivično pravo - 09. januara 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 
Građansko pravo - 10. januara 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 
 
Usmeni deo ispita biće održan  28., 29., 30. i 31. januara 2020. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

Raspored polaganja pravosudnog ispita za decembarski ispitni rok 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u decembarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2019. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 05. decembra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 06. decembra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  23., 24., 25. i 26. decembra 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u novembarskom ispitnom roku 2019

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.01 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2019. godine

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u NOVEMBARSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 07. novembra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 08. novembra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  26., 27., 28. I 29. novembra 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.01 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2019. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 03. oktobra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 04. oktobra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  28., 29., 30. I 31. oktobra 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2019. godine

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 03. septembra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 04. septembra 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  23., 24., 25. i 26. septembra 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u junskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2019. godine

 

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 5. juna 2019. godine, od 10:00 časova u amfiteatru V 

Građansko pravo - 6. juna 2019. godine, od 12:00 časova u amfiteatru V 

Usmeni deo ispita biće održan  18., 19., 20., 21. i 24. juna 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2019. GODINE

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MAJSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 7. maja 2019. godine, od 17:10 časova u amfiteatru V 

Građansko pravo - 8. maja 2019. godine, od 17:10 časova u amfiteatru V 

Usmeni deo ispita biće održan  28., 29., 30. i 31. maja 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.12 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.12 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2019. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u APRILSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 2. aprila 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo - 3. aprila 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  19., 22., 23. i 24. aprila 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.11 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2019. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 4. marta 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 5. marta 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I  

Usmeni deo ispita biće održan  26., 27., 28. i 29. marta 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u februarskom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.09 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2019. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2019. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2019. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JANUARSKOM ispitnom roku 2019. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 10. januara 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 11. januara 2019. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

 

Usmeni deo ispita biće održan  29., 30. i 31. januara 2019. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 03. decembra 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 04.decembra 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

 

Usmeni deo ispita biće održan  24., 25., 26. i 27. decembra 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u novembarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.08 MB

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u oktobarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.01 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u NOVEMBARSKOM  ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 05. novembra 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 06. novembra 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan  27., 28., 29. i 30. novembra 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.09 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.09 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 
Krivično pravo – 04. oktobra 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 
Građansko pravo – 05. oktobra 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 
 
Usmeni deo ispita biće održan  26., 29., 30. i 31. oktobra 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u septembarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.1 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.11 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.1 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu: 

Pismeni deo ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 06.09.2018. godine, u 9,00 časova

Građansko pravo - 07.09.2018. godine, u 9,00 časova

Usmeni deo ispita biće održan od 25.09. do 28.09.2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u junskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u junskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.15 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.15 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.15 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u JUNSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 04. juna 2018. godine, od 15:00 časova u amfiteatru V 

Građansko pravo – 05. juna 2018. godine, od 15:00 časova u amfiteatru V

 

Usmeni deo ispita biće održan 25., 26., 27., 28. i 29. juna 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

SPISAK REDOVNIH KANDIDATA KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.08 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MAJSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 07. maja 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 08. maja 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

 

Usmeni deo ispita biće održan 28., 29., 30. i 31. maja 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u aprilskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u aprilskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.06 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u aprilskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u APRILSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 03. aprila 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 04. aprila 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan 24., 25., 26. i 27. aprila 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit po odborima u martovskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.06 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u martovskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u MARTOVSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 08. mart 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 09. mart 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan 27., 28., 29. i 30. marta 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen

Raspored polaganja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u februarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.06 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 06. februar 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 07. februar 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan 26., 27. i 28. februara 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

 

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u januarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u januarskom ispitnom roku 2018. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.07 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2018. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku 2018. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 11. januar 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 12. januar 2018. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

 

Usmeni deo ispita biće održan 29., 30. i 31. januara 2018. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u decembarskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u decembarskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.08 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.07 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 07. decembar 2017. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 08. decembar 2017. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Usmeni deo ispita biće održan 25., 26., 27. i 28. decembra 2017. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u novembarskom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata koji polažu pravosudni ispit u novembarskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.06 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u novembarskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 07. novembar 2017. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 08. novembar 2017. godine, od 09:00 časova u slušaonici I 

 

Usmeni deo ispita biće održan 27., 28., 29. i 30. novembra 2017. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u oktobarskom ispitnom roku

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 05. oktobar 2017. godine, od 08:30 časova u slušaonici I 

Građansko pravo – 06. oktobar 2017. godine, od 12:35 časova u slušaonici III 

Usmeni deo ispita biće održan 26., 27., 30. i 31. oktobra 2017. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima za septembarski ispitni rok 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Obaveštenje o terminima održavanja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:


Krivično pravo – 07. septembar 2017. godine, u 14:00 časova 

Građansko pravo – 08. Septembrar 2017. godine, u 09:00 časova 

 

Usmeni deo ispita biće održan od 19. do 22. septembra 2017. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Novi termini polaganja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM  ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 12. jun 2017. godine u 09:00 č (amfiteater V)

Građansko pravo – 13. jun 2017. godine u 13:00 č (amfiteatar V)

Usmeni deo ispita biće održan 24. juna, 26. juna, 28. juna, 29. juna i 30. juna  prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Rasporedi polaganja pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku 2017. godine po odborima

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u majskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.07 MB

Obaveštenje o terminima polaganja pravosudnog ispita za junski ispitni rok 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JUNSKOM  ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 12. juna 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 13. juna 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 26. do 30. juna 2017. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pravosudnog ispita po odborima u martovskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.07 MB

Obaveštenje o terminima polaganja pravosudnog ispita u aprilskom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u APRILSKOM  ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 11. aprila 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 12. aprila 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 25. do 28. aprila 2017. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Rasporedi polaganja pravosudnog ispita za februarski ispitni rok 2017. godine po odborima

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.03 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u februarskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Obaveštenje o terminima polaganja ispita za martovski ispitni rok 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u martovskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 09. mart 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 10. mart 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 29. do 31. marta 2017. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima u januarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo kandidate koji ne pristupe polaganju pismenog dela pravosudnog  ispita da u narednom ispitnom roku potpadaju pod režim ponovnog određivanja ispitnog odbora.

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u januarskom ispitnom roku 2017. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Obaveštenje o terminima polaganja pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u februarskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 08. februar 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 09. februar 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 24. do 28. februara 2017. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Obaveštenje o terminima polaganja pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2017. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2017. godine zakazano po sledećem rasporedu:

 

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku 2017. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

 

Krivično pravo – 11. januara 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 12. januara 2017. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 27. do 31. januara 2017. godine prema rasporedu koji će biti naknadno 

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA PO ODBORIMA U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2016. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak kandidata koji polažu pravosudni ispit u decembarskom roku 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.02 MB

TERMINI ODRŽAVANJA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2016. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Obaveštenje o terminima polaganja pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2016. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2016. godinezakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 05. decembar 2016. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 06. decembar 2016. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 26. do 29. decembra 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u novembarskom ispitnom roku 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita za oktobarski ispitni rok 2016. godine po odborima

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Obaveštenje za kandidate koji polažu pravosudni ispit u oktobarskom ispitnom roku 2016. godine

Pismeni deo ispita iz Krivičnog prava i Građanskog prava održaće se 3. i 4. oktobra 2016. godine sa početkom u 15:30 č u amfiteatru I.

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za septembarski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Termini polaganja pravosudnog ispita za oktobarski ispitni rok 2016. godine

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2016. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 03. oktobar 2016. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 04. oktobar 2016. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 25. do 28. oktobra 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen

VAŽNA INFORMACIJA O TERMINIMA POLAGANJA PISMENOG DELA PRAVOSUDNOG ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2016. GODINE

Pismeni deo ispita iz Krivičnog prava za septembarski rok, održaće se 5. septembra 2016. godine sa početkom u 17:00 časova

Pismeni deo iz Građanskog prava za septembarski rok, održaće se 6. septembra 2016. godine sa početkom u 09:00 časova

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za septembarski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.06 MB

OBAVEŠTENJE O TERMINIMA POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2016. GODINE

Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2016. godinezakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama  Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 05. septembar 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 06. septembar 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 27. do 30. septembra 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

IZMENE RASPOREDA ODRŽAVANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U JUNSKOM ROKU ZA DRUGI ISPITNI ODBOR

Izmene 2 odbor Veličina: 0.05 MB

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za junski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.02 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.06 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za junski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.03 MB

Obaveštenje o terminima i prostorijama održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2016. godine po odborima

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 06. jun 2016. godine

I ODBOR amfiteatar II  sa početkom u 16:00 časova

II ODBOR amfiteatar I sa početkom u 16:00 časova

III ODBOR amfiteatar V sa početkom u 16:00 časova

Građansko pravo – 07. jun 2016. godine

I ODBOR amfiteatar II  sa početkom u 16:00 časova

II ODBOR amfiteatar I sa početkom u 16:00 časova

III ODBOR amfiteatar V sa početkom u 16:00 časova

Nakon izlaska spiska sa rasporedom kandidata po odborima, potrebno je da u zakazano vreme i zakazan datum pristupite ispred amfiteatra prema odboru u koji ste raspoređeni.

Usmeni deo ispita biće održan dana 24.,27.,28.,29. i 30. juna 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za majski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Termini održavanja pravosudnog ispita u junskom ispitnom roku 2016. godine

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 

Krivično pravo – 06. jun 2016. godine u 9 č slušaonica I i amfiteatar V (naknadno će biti određena tačna prostorija)

Građansko pravo – 07. jun 2016. godine u 9 č slušaonica I i amfiteatar V (naknadno će biti određena tačna prostorija)

Usmeni deo ispita biće održan dana 24.,27.,28.,29. i 30. juna 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u majskom ispitnom roku 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.07 MB

Termini održavanja pravosudnog ispita u majskog ispitnom roku 2016. godine

Pismeni deo ispita u majskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 05. maj 2016. godine u 9 č u (slušaonica I)

Građansko pravo – 06. maj 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 24. do 27. maja 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2016. GODINE - IZMENA PRVA KOMISIJA

Izmene se tiču rasporeda polaganja Građanskog prava kod prof. dr Slobodana Perovića i jasno su obeležene u okviru rasporeda.

Prvi ispitni odbor - izmena Veličina: 0.02 MB

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za aprilski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u aprilskom ispitnom roku 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.07 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.07 MB

Rasporedi održavanja pravosudnog ispita po odborima za martovski ispitni rok 2016. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

TERMINI ODRŽAVANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2016. GODINE

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 

Krivično pravo – 05. april 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 06. april 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 25. do 28. aprila 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.      

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2016. godine

Spisak redovnih kandidata po odborima koji polažu pravosudni ispit u martovskom ispitnom roku 2016. godine Veličina: 0.14 MB

OBAVEŠTENJE O TERMINIMA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK 2016. GODINE

Pismeni deo ispita u martovskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 
Krivično pravo – 07. mart 2016. godine u 9 č (slušaonica I)
Građansko pravo – 08. mart 2016. godine u 9 č (slušaonica I)
Usmeni deo ispita biće održan od 28. do 31. marta 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen

RASPOREDI POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2016. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Termini održavanja pravosudnog ispita za februarski rok 2016. godine

Pismeni deo ispita u februarskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 

Krivično pravo – 09. februar 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 10. februar 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 24. do 26. februara 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen

RASPORED PRAVOSUDNIH ISPITA PO ODBORIMA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2016. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Termini polaganja pravosudnog ispita za januarski ispitni rok 2016. godine

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku 2016. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 11. januar 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 12. januar 2016. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 27. do 29. januara 2016. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

PROMENA RASPOREDA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA PRVI ISPITNI ODBOR – DECEMBAR 2015. GODINE

ISPIT KRIVIČNO PRAVO ZA PRVI ISPITNI ODBOR ZAKAZAN ZA 23. DECEMBAR 2015. GODINE ODRŽAĆE SE 24. DECEMBRA 2015. GODINE SA POČETKOM U 12:00 Č.

Raspored polaganja pravosudnih ispita po odborima za decembarski ispitni rok 2015. godine

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA PO ODBORIMA ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2015. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

Termini polaganja pravosudnog ispita za decembarski ispitni rok 2015. godine

Pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 

Krivično pravo – 07. decembar 2015. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 08. decembar 2015. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 23. do 25. decembra 2015. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.      

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRAVOSUDNI ISPIT U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2015. GODINE PRED PRVIM ISPITNIM ODBOROM

Krivično pravo zakazano za 28. oktobar 2015. godine pomera se za 29. oktobar 2015. godine sa početkom u 15:00 č

TERMINI POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2015. GODINE

Termini pravosudnih ispita za novembarski rok 2015. godine Veličina: 0.02 MB

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNIH ISPITA PO ODBORIMA ZA OKTOBARSKI ROK 2015. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.03 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

BITNA INFORMACIJA O TERMINIMA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA OKTOBARSKI ROK 2015. GODINE

Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 

Krivično pravo – 06. oktobar 2015. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 07. oktobar 2015. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 28. do 30. oktobra 2015. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.      

RASPOREDI PRAVOSUDNIH ISPITA PO ODBORIMA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2015 GODINE

Važna informacija o terminima održavanja pravosudnog ispita u septembarskom ispitnom roku

Pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu: 

Krivično pravo – 07. septembar 2015. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 08. septembar 2015. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 28. do 30. septembra 2015. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.05 MB

VAŽNA INFORMACIJA ZA KANDIDATE PRVOG I TREĆEG ODBORA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2015. GODINE

Ispiti zakazani za 30. juni 2015. godine se odlažu za 1. juli 2015. godine, prema sledećem rasporedu:

SREDA1. JUL 2015. godine

III ODBOR 

12:00 GRAĐANSKO PRAVO

(kandidati počev od prezimena MIRKOVIĆ zaključno sa kandidatima čije prezime počinje slovom Š i svi kandidati koji naknadno polažu)

Vida Petrović Škero

 

15:00 KRIVIČNO PRAVO

(kandidati čija prezimena počinju slovom J -zaključno sa prezimenom MILOŠEVIĆ)

Dragomir Milojević

 

16:00 USTAVNO PRAVO

(kandidati čija prezimena počinju slovima A-I i svi kandidati koji naknadno polažu)

prof. dr Olivera Vučić

 

 

SREDA, 1. JUL 2015. godine

ODBOR

12:30 RADNO PRAVO

(kandidati čija prezimena počinju slovima  M-broj 44. - Š)

Zvezdana Lutovac

16:00 TRGOVINSKO PRAVO

(kandidati čija prezimena počinju slovima  A-M-broj 43. i T-Š)

Gordana Ajnšpiler Popović

16:30 USTAVNO PRAVO

(kandidati čija prezimena počinju slovima S-Š)

dr Bosa Nenadić

 

RASPORED PRAVOSUDNOG ISPITA PO ODBORIMA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 2015. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.05 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.03 MB

RASPORED PRAVOSUDNOG ISPITA PO ODBORIMA ZA MAJSKI ISPITNI ROK 2015. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

VAŽNA INFORMACIJA O TERMINIMA ODRŽAVANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Junski ispitni rok 2015. godine

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 3. juna 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 4. juna  2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 22. do 26. juna 2015. godine.

Aprilski ispitni rok 2015. godine

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 2. april 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 3. april  2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 28. do 30. aprila 2015. godine.

RASPORED POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2015. GODINE

Prvi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Drugi ispitni odbor Veličina: 0.04 MB
Treći ispitni odbor Veličina: 0.04 MB

PROMENA RASPOREDA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA TREĆI ISPITNI ODBOR ZA FEBRUAR MESEC

PROMENA RASPOREDA PRAVOSUDNOG ISPITA ZA TREĆI ISPITNI ODBOR ZA FEBRUAR MESEC Veličina: 0.04 MB

Martovski ispitni rok 2015. godine

Pismeni deo ispita u martovskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 5. mart 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 6. mart 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 25. do 27. marta 2015. godine.

Raspored polaganja Pravosudnog ispita u februarskom ispitnom roku 2015. godine

PRVI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.03 MB
DRUGI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.03 MB
TREĆI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.04 MB

Februarski ispitni rok 2015. godine

Pismeni deo ispita u februarskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 5. februar 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 6. februar 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 25. do 27. februara 2015. godine.

Raspored polaganja Pravosudnog ispita u januarskom ispitnom roku 2015. godine

PRVI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.03 MB
DRUGI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.03 MB
TREĆI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.04 MB

Januarski ispitni rok 2015. godine

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku 2015. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 15. januar 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 16. januar 2015. godine u 09:00 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 28. do 30. januara 2015. godine.

Raspored polaganja Pravosudnog ispita u decembarskom ispitnom roku 2014. godine

PRVI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.04 MB
DRUGI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.01 MB
TREĆI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.04 MB

Decembarski ispitni rok 2014. godine

Pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku 2014. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 4. decembar 2014. godine u 17:10 č (amfiteatar V)

Građansko pravo – 5. decembar 2014. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 23. do 26. decembra 2014. godine.

Raspored polaganja Pravosudnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2014. godine

PRVI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.03 MB
DRUGI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.01 MB
TREĆI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.04 MB

Novembarski ispitni rok 2014. godine

Pismeni deo ispita u novembarskom ispitnom roku 2014. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo 6. novembar 2014. godine u 17:10 (amfiteatar V)

Građansko pravo 7. novembar 2014. godine u 17:10 (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 26. do 28. novembra 2014. godine 

Raspored polaganja Pravosudnog ispita u oktobarskom ispitnom roku 2014. godine

PRVI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.03 MB
DRUGI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.01 MB
TREĆI ISPITNI ODBOR Veličina: 0.04 MB

Oktobarski ispitni rok 2014. godine

Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku 2014. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo – 2. oktobar 2014. godine u 9 č (slušaonica I)

Građansko pravo – 3. oktobar 2014. godine u 9 č (slušaonica I)

Usmeni deo ispita biće održan od 29. do 31. oktobra 2014. godine.

O podnošenju prijave

Polaganje pravosudnog ispita održava se svakog meseca, sem jula i avgusta.

Zahtev se podnosi do 15. dana u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit, a za septembarski rok do 15. avgusta tekuće godine.

Kandidati su dužni da prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kao i naknadno polaganje, popune na zahtevu koje je propisalo Ministarstvo pravde.

Kandidat koji je podneo zahtev za polaganje pravosudnog ispita, u slučaju odlaganja ispita, dužan je da podnese pisanu molbu Ministarstvu pravde najkasnije 5 dana pre prvog dana određenog za polaganje pismenog dela ispita, kao početka celokupnog pravosudnog ispita.