Javne nabavke

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
– usluga kasko osiguranja vozila (Partija 2) -
centralizovana javna nabavka broj 6/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.11 MB

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
– usluga obaveznog osiguranja vozila (Partija 1) -
centralizovana javna nabavka broj 6/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.11 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – usluga mobilne telefonije - centralizovana javna nabavka broj 4/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Proširivanje funkcionalnosti infrastrukturne platforme za interoperabilnost i sistema eSud i održavanje i unapređenje servisa centralizovane elektronske oglasne table sudova JN 33/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB

Uspostavljanje i održavanje servisa za elektronsko slanje podataka državnim organima - JN 31/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – nabavka radnih stanice tip 2 (Partija 2) - centralizovana javna nabavka broj 2/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade pravosudnih organa u Ubu - JN 30/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.04 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.74 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.09 MB

Održavanje i dalji razvoj informacionog sistema za nadzor nad radom pravosudnih profesija - JN 28/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije Luris - JN 29/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.05 MB
Obaveštenje o dodeli ugovora , obustavi ili poništenju Veličina: 0.09 MB

Proširenje funkcionalnosti sistema za objedinjeno izveštavanje i skladištenje podataka pravosudnih organa - JN 27/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB

Izvođenje radova na adaptaciji i tekućem održavanju dela kasarne „Filip Kljajić“ u Nišu za potrebe pravosudnih organa u Nišu – 1. faza - redni broj 31/2019

Obaveštenje o izmeni ugovora Veličina: 0.08 MB

Radovi na postavljanju zvučne barijere na objektu Palata pravde u Beogradu - JN 25/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.05 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.75 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.09 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije za vođenje predmeta u osnovnim i prekršajnim sudovima -
JN 26/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.04 MB
Ispravka - obaveštenje o izmenama i dodatnim informacijama Veličina: 0.07 MB
Javni poziv - prečišćen tekst Veličina: 0.09 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.57 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.31 MB

Kontakt centar i softver za prvu liniju podrške za IKT sisteme u pravosuđu - JN 24/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.55 MB
Obaveštenje o dodeli ugovora Veličina: 0.09 MB

Javna nabavka usluga - održavanje sistema UNIDOKS - JN 23/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.77 MB

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – nabavka goriva i maziva – Evro Premium BMB 95 (Partija 2) - centralizovana javna nabavka broj 1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.04 MB

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – nabavka goriva i maziva – Evro Premium BMB 95 (Partija 2) - centralizovana javna nabavka broj 1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.04 MB

Održavanje serverske opreme u data centrima sudova i javnih tužilaštava, JN 22/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.04 MB
Javni poziv - prečišćen tekst Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (2) Veličina: 0.05 MB
Ispravka - odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Veličina: 0.07 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (3) Veličina: 0.05 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (4) Veličina: 0.05 MB
Odluka o dodelu ugovora Veličina: 0.63 MB

Javna nabavka usluga - održavanje aplikacije SAPO uz pripremu migracije na novi sistem - JN 21/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.03 MB
Obaveštenje o dodeli ugovora Veličina: 0.09 MB

Nabavka nameštaja za potrebe pravosudnih organa u Nišu - JN 20/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Veličina: 0.05 MB
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 2 Veličina: 0.13 MB
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 3 Veličina: 0.05 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (4) Veličina: 0.05 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.09 MB

Uspostavljanje domenske infrastrukture u javnim tužilaštvima - JN 19/2020.

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Veličina: 0.05 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Veličina: 0.05 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.56 MB

Izvođenje radova na mašinskim instalacijama dela kasarne „Filip Kljajić“ u Nišu za potrebe pravosudnih organa u Nišu - JN 18/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.05 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (2) Veličina: 0.05 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (3) Veličina: 0.05 MB
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 4 Veličina: 0.06 MB
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (5) Veličina: 0.06 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (6) Veličina: 0.06 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (7) Veličina: 0.06 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (8) Veličina: 0.06 MB
Obaveštenje o dodeli ugovora Veličina: 0.09 MB

javni poziv - posredovanje pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvo - JN 17/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahtev za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Veličina: 0.04 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.58 MB
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.1 MB

Otvoreni postupak javne nabavke usluga - održavanje i unapređenje sistema za vođenje registara u pravosuđu - JN 16/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.04 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.78 MB
Obaveštenje o dodeli ugovora Veličina: 0.09 MB

Otvoreni postupak javne nabavke usluga - uvođenje sistema automatizacije procesa – Robotic Process Automation - JN 15/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Odgovor na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (1) Veličina: 0.04 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.86 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.09 MB

Javna nabavka usluga u konkurentnom postupku sa pregovaranjem - održavanje i unapređenje sistema za vođenje registara u pravosuđu - JN 14/2020

Javni poziv Veličina: 0.09 MB
Obustava postupka Veličina: 0.54 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.09 MB

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke usluga - održavanje NexTBIZ softvera - JN 13/2020

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Veličina: 0.09 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o dodeli ugovora Veličina: 0.09 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije za sudsku praksu u sudovima - JN 12/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.96 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 1.03 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.37 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.31 MB
Obaveštenje o produženju roka Veličina: 0.2 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst Veličina: 1.96 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.42 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održivi razvoj portala, internet prezentacija i elektronske pošte u nadležnosti Ministarstva pravde - Jn 11/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.16 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.8 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 Veličina: 0.21 MB

usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke usluga - izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade pravosudnih organa u Ubu - JN 10/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.18 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.99 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.37 MB

Održivi razvoj aplikacije „pravosudni informacioni sistem“- JN 9/2020.

Konkursna dokumentacija Veličina: 1 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održivi razvoj aplikacije „promet nepokretnosti“ - JN 8/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.5 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje i unapređenje sistema „E-aukcija“ - JN 7/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.03 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 1.08 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.37 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.04 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 2.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Usluga u otvorenom postupku - održavanje i unapređenje sistema za vođenje registara u pravosuđu - JN 2/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 2.48 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 1.1 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.3 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 2.48 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.46 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Usluga male vrednosti - servisiranje i održavanje službenih automobila marke Audi i Škoda - JN 5/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.8 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 1.14 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 2.9 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.21 MB

Usluga male vrednosti - servisiranje i održavanje službenih automobila marke Mazda - JN 6/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.67 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 1.08 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 1.57 MB
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga male vrednosti - higijensko održavanje službenih vozila - JN 4/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.69 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.31 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 1.8 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Praćenje i analiza medijskih objava - JN 3/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.76 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.11 MB

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade pravosudnih organa u Ubu, JN 01/2020

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.07 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.32 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.33 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.36 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.07 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Izmena konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.06 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Veličina: 0.2 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda 2 Veličina: 0.19 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.65 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 1.12 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka broj 6/2018 - putničko zdravstveno osiguranje (Partija 3)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka broj 6/2018 - usluga osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti (Partija 2)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka broj 6/2018 - usluga osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade (Partija 1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Usluga kasko osiguranja vozila (Partija 2)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka broj 5/2018 - usluga obaveznog osiguranja vozila (Partija 1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Uspostavljanje servisa centralizovane elektronske oglasne table sudova - JN 40/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 2.96 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.35 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i dalji razvoj informacionog sistema za nadzor pravosudnih profesija- JN 39/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.18 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije SAPS uz pripreme za uvođenje jedinstvene aplikacije sudova opšte nadležnosti-JN 38/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.48 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda -unapređenje infrastrukture javnih tužilaštava - pripreme za uvođenje centralizovanog informacionog sistema - JN 37/19

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.94 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.1 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije Luris - JN 36/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.21 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.59 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javnu nabavku radova u otvorenom postupku - izvođenje radova na adaptaciji i tekućem održavanju dela kasarne „Filip Kljajić“ u Nišu za potrebe pravosudnih organa u Nišu – 1. faza - JN 31/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.86 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.15 MB
Obrazac 3.PREDMER I PREDRAČUN – OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE Veličina: 0.6 MB
Dodatne informacije i pojašnjenje Veličina: 0.25 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.41 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.86 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.4 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.85 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Kancelarijski materijal za potrebe Kabineta - JN 35/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.73 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Nabavka knjiga-fototipskih izdanja Miroslavljevog jevanđelja - JN 34/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.64 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Proširivanje funkcionalnosti infrastrukturne platforme za interoperabilnost i sistema eSUD- JN 33/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.57 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.27 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.57 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.38 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Uspostavljanje servisa za obradu i slanje podataka iz poslovnih aplikacija sudova - JN 32/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.03 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - unapređenje infrastrukture javnih tužilaštava – pripreme za uvođenje centralizovanog informacionog sistema -JN 30/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.04 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.17 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije AVP uz pripreme za uvođenje jedinstvene aplikacije sudova opšte nadležnosti, JN 29/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.4 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.35 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Usluga kasko osiguranja vozila – ŠKODA SUPERB ELEGANCE 3.6 PSI- JN 28/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Antivirusni program za pravosudne organe - JN 20/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.21 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.35 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – nabavka radnih stanice tip 2 (Partija 13) -
centralizovana javna nabavka broj 2/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - projekat enterijera i nameštaja za zgradu pravosudnih organa u Kragujevcu - JN 26/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.78 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Izmena konkursne dokumentacije Veličina: 0.37 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.77 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst Veličina: 0.68 MB
Izmena konkursne dokumentacije Veličina: 0.35 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Računarski materijal - toneri - JN 27/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.4 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.72 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.35 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Izrada tehničke dokumentacije za rešavanje smeštajno – tehničkih problema pravosudnih organa u Nišu - JN 25/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.91 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.27 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.92 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Izmena konkursne dokumentacije Veličina: 0.39 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.92 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.36 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.93 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.45 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o izmeni ugovora Veličina: 0.09 MB

RAZVOJ SISTEMA „E-AUKCIJA“ , JN 24/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.02 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.53 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - proširenje funkcionalnosti sistema za objedinjeno izveštavanje i skladištenje podataka pravosudnih organa - JN 23/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.98 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje i unapređenje Kontakt centra - JN 22/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje i unapređenje aplikacije SIPRES - JN 21/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.32 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva – Evro Premium BMB 95 (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva – Evro Dizel (Partija 3), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije SAPO uz uspostavljanje napredne analitike - JN 19/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.97 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.31 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.22 MB

Održavanje sistema „Unidoks“ - JN 18/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.91 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Održavanje serverske opreme u data centrima sudova i javnih tužilaštava - JN 17/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.13 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.31 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.39 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje NEHTBIZ softvera - JN 16/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.39 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.17 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje i unapređenje aplikacije za sudsku praksu u sudovima - JN 15/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 2.04 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Usklađivanje rada pravosudnih organa sa standardima bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja - JN 14/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.95 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Pisano i usmeno prevođenje, JN 10/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.9 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmena konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.9 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.57 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.2 MB

Nabavka računarske i sigurnosne opreme za objekat Palata pravde u ul. Savska 17a u Beogradu/ Procurement of Computer and security equipment for Palace of Justice building in 17a Savska street, Belgrade

Međunarodni poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Međunarodni poziv za podnošenje ponuda - engleski jezik Veličina: 0.17 MB
Konkursna dokumentacija Veličina: 1.6 MB
Konkursna dokumentacija - engleski jezik Veličina: 1.41 MB
Razjašnjenja/Clarifications Veličina: 0.56 MB
Ispravka/Corrigendum Veličina: 0.24 MB
Award_notice_International_en_computer_security_equipment_palace of justice Veličina: 0.11 MB

Unapređenje rada sudova kroz identifikaciju i dokumentovanje poslovnih procesa - JN 13/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.22 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.35 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - kupovina tablica za označavanje u ,,Palati pravde“ - JN 11/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.71 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Obrazac strukture cena Veličina: 0.07 MB
Tehnička specifikacija Veličina: 42.48 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Usluga kasko osiguranja vozila – ŠKODA SUPERB ELEGANCE 3.6 PSI, JN 12/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.26 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.21 MB

Održivi razvoj aplikacije „Pravosudni informacioni sistem“- JN 9/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.14 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Izmena konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.14 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.37 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Unapređenje smeštajnih kapaciteta i rada data centra - redni broj 7/2019

Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Konkursna dokumentacija Veličina: 1.59 MB
Predmer i predračun Veličina: 0.03 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.37 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.89 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Veličina: 0.2 MB

Otvoreni postupak javne nabavke usluga - održivi razvoj aplikacije ,,promet nepokretnosti" 8/2019

Poziv za podnošenje ponude Veličina: 0.31 MB
Konkursna dokumentacija Veličina: 1.3 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.32 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Otvoreni postupak javne nabavke dobara - poboljšanje uslova rada sudova - nabavka hardverske opreme za korisnike, JN 6/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.82 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.31 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.15 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.15 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.22 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.82 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 2.48 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - izrada Glavnog projekta zaštite od požara – Izrada separata izmena i dopuna nastalih u toku gradnje za radove na rekonstrukciji objekta ,,Palata pravde“ u Beogradu- JN 5/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.73 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - tehnički pregled objekta ,,Palata pravde“ u Beogradu, ul. Savska 17a - JN 3/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.39 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.15 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.13 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.11 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.51 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.13 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Nabavka nameštaja za objekat Palata pravde u ul. Savska 17a u Beogradu/ Procurement of furniture for Palace of Justice building in 17a Savska street, Belgrade

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.79 MB
Bidding documents Veličina: 1.3 MB
Međunarodni poziv Veličina: 0.32 MB
Internacional invitation for tenders Veličina: 0.3 MB
Predmer Veličina: 0.1 MB
A31-A32-01 Veličina: 0.35 MB
A31-A32-02 Veličina: 0.3 MB
A33-A35-01 Veličina: 0.44 MB
A33-A35-02 Veličina: 0.3 MB
A36-A43-01 Veličina: 0.4 MB
A36-A43-06 Veličina: 1.2 MB
A36-A43-04 Veličina: 0.23 MB
A36-A43-05 Veličina: 0.61 MB
A36-A43-02 Veličina: 0.7 MB
A36-A43-03 Veličina: 0.88 MB
AP60 Veličina: 0.09 MB
E1 Veličina: 0.08 MB
E2 Veličina: 0.13 MB
E3 Veličina: 0.21 MB
F Veličina: 0.1 MB
K1-K5-01 Veličina: 0.07 MB
K1-K5-02 Veličina: 0.15 MB
K6-K10 Veličina: 0.55 MB
P330-P600 Veličina: 0.11 MB
P70 Veličina: 0.18 MB
PK240-PK360 Veličina: 0.11 MB
plot Veličina: 0.01 MB
RR Veličina: 0.13 MB
S1 Veličina: 0.08 MB
S2 Veličina: 0.08 MB
S3 Veličina: 0.08 MB
S4 Veličina: 0.08 MB
S5 Veličina: 0.08 MB
S6 Veličina: 0.08 MB
S7 Veličina: 0.08 MB
S8 Veličina: 0.08 MB
S10 Veličina: 0.08 MB
UP44-UP90 Veličina: 0.12 MB
UP108-UP536-01 Veličina: 0.09 MB
UP108-UP536-02 Veličina: 0.12 MB
1S-2S Veličina: 0.31 MB
A1-A8 Veličina: 0.61 MB
A10-A14 Veličina: 0.46 MB
A15 Veličina: 0.89 MB
A18 Veličina: 0.54 MB
A20 Veličina: 0.19 MB
A21-A25 Veličina: 0.25 MB
A27-28 Veličina: 0.09 MB
Razjasnjenja_Clarifications_No 1 Veličina: 0.58 MB
Razjasnjenja_Clarifications_No 2 Veličina: 0.21 MB
Ispravka_Corrigendum_No 1 Veličina: 0.29 MB
Razjasnjenja br.3 / Clarification No. 3 Veličina: 0.4 MB
Razjasnjenja br.4 /Clarification_No 4 Veličina: 0.39 MB
Tender_Palata pravde_Namestaj_preciscen Veličina: 1.8 MB
Furniture_Tender_Palace of Justice_cleaned Veličina: 1.3 MB
Avard_notice_internatioanl_en_furniture_Palace of Justice Veličina: 0.11 MB

Praćenje i analiza medijskih objava, JN 02/2019

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.76 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.42 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.75 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – usluga kasko osiguranja vozila (Partija 2) - centralizovana javna nabavka broj 5/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – usluga obaveznog osiguranja vozila (Partija 1) -centralizovana javna nabavka broj 5/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – osiguranje zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti (Partija 2) - centralizovana javna nabavka broj 6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – osiguranje zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade (Partija 1) -centralizovana javna nabavka broj 6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Okvirni sporazum koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa – putničko zdravstveno osiguranje (Partija 3) - centralizovana javna nabavka broj 6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje portala u nadležnosti Ministarstva pravde, JN 1/2019

Poziv za dopunu ponuda Veličina: 0.56 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.32 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.14 MB

Centralizovan javna nabavka usluga mobilne telefonije na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 7/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.14 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Otvoreni postupak javne nabavke usluga - održivi razvoj portala, internet prezentacija i elektronske pošte u nadležnosti Ministarstva pravde - JN 43/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.94 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.49 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.13 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.15 MB
Odluka o obustavi postupka za partiju 2 Veličina: 1.06 MB
Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2 Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.42 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 Veličina: 0.14 MB

Održavanje i unapređenje sistema za vođenje registara u pravosuđu, JN 42/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.07 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.3 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.51 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije SAPS, JN 41/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.89 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.89 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.91 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Otvoreni postupka javne nabavke usluga - održavanje i unapređenje aplikacije Luris - JN 40/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.84 MB
Poziv na dostavljanje ponuda Veličina: 0.52 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.84 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.14 MB

Servisiranje službenih automobila marke Audi i Škoda - JN 38/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.7 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.74 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.21 MB

Usluge proširivanja funkcionalnosti infrastrukturne platforme za interoperabilnost i uspostavljanje sistema e-filing-a u privrednim sudovima, JN 39/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.36 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.49 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.82 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.15 MB

Unapređenje mrežne infrastrukture kroz uspostavljanje kontrole nad mrežnom infrastrukturom javnih tužilaštava - JN 37/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.81 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.33 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i dalji razvoj informacionog sistema za nadzor pravosudnih profesija - JN 34/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.95 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.35 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.02 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje komunikacione mreže pravosuđa - JN 36/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.23 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.31 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.14 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.4 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.34 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.13 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.14 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja - dopuna odgovora Veličina: 0.15 MB
Izmene konkursne dokumentacije 2 Veličina: 0.09 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.37 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda 2 Veličina: 0.05 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Veličina: 0.06 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.52 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 2.69 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 1.91 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.2 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 1.71 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Usluga održavanje i unapređenje aplikacije AVP, JN 35/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.03 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.54 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.65 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka u otvorenom postupku - usluga posredovanje pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvo, redni broj 33/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.53 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.62 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 1.27 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.2 MB

Održavanje NexTBIZ softvera - JN 31/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.4 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.15 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.3 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Kupovina arhivskih-magacinskih polica za objekat Palata pravde u Beogradu - JN 27/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.67 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.25 MB
Prilog 1 - Arhiva specifikacija Veličina: 0.01 MB
Prilog 2 - Nameštaj za odlaganje Veličina: 0.08 MB
Prilog 2 - Nameštaj za odlaganje Veličina: 0.09 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.67 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.69 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje sistema „Unidoks“ - JN 28/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.63 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.63 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Uspostavljanje i unapređenje hardverske infrastrukture za osnovne sudove kroz uspostavljanje domenske infrastrukture - JN 25/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.82 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.38 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje Kontakt centra - JN 26/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.55 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.55 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.32 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Uvođenje centralizovanog informacionog sistema u privredne sudove -
JN 30/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.44 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.44 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.04 MB

Tehnička asistencija tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata pravde u Beogradu - JN 29/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.88 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.25 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.43 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka dobara - benzin - goriva za službena vozila, JN 24/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.61 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.25 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.61 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.19 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.52 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.83 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje i unapređenje aplikacije SAPO, JN 23/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.98 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.3 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade pravosudnih organa u Kragujevcu - JN 18/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.67 MB
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Veličina: 0.15 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Unapređenje rada sudova kroz identifikaciju i dokumentovanje poslovnih procesa
JN 21/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.69 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.26 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodelu ogovora Veličina: 0.45 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Stručni nadzor u smislu sprovođenja mera zaštite od požara tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata Pravde u Beogradu, JN 22/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.69 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.25 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Održavanje serverske opreme u sudovima i javnim tužilaštvima JN 16/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.77 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.23 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.56 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Eksterna provera usklađenosti sa međunarodnim standardima (ISO), JN 15/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.7 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.22 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.39 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade pravosudnih organa u Kragujevcu, JN 19/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.79 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.25 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.44 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - sistem za objedinjeno izveštavanje i skladištenje podataka pravosudnih organa JN 20/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.03 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.36 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.3 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o produženju oka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.03 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.42 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.28 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku održavanja i unapređenja aplikacije SIPRES sistema broj JN 17/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.1 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.1 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.38 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Kupovina klima uređaja za Osnovni sud u Lazarevcu redni broj JN 14/2018.

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.86 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Rešenje o ispravci greške u pozivu za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Odluka o dodelu ugovora Veličina: 0.49 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva – Evro Dizel (Partija 3), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 3/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka radova na izgradnji zgrade pravosudnih organa u Kragujevcu, broj nabavke 13/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.83 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.61 MB
Invitation for bids Veličina: 0.6 MB
1.1. Arhitektura Veličina: 0.28 MB
1.2 Ag Trafo Veličina: 0.04 MB
2.1 Konstrukcija Veličina: 0.06 MB
2.2. Saobraćajnice Veličina: 0.04 MB
3 Hidrotehničke instalacije Veličina: 0.07 MB
4.1. Elektrika Veličina: 0.09 MB
4.2. Trafo Veličina: 0.07 MB
4.3_emp & csnu Veličina: 0.04 MB
5_tis Veličina: 0.09 MB
6.1_kgh Veličina: 0.25 MB
6.2_sprinkler Veličina: 0.06 MB
6.3_gas IG-55 Veličina: 0.04 MB
6.4_Liftovi Veličina: 0.05 MB
6.5_Dizel Veličina: 0.03 MB
8_Sao Signalizacija Veličina: 0.01 MB
9.1_Spoljno uređenje Veličina: 0.03 MB
9.2_Pejzažna Veličina: 0.05 MB
Zbirna rekapitulacija Veličina: 0.01 MB
ZOP Veličina: 0.01 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.22 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.16 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.83 MB
Šema stolarije i bravarije Veličina: 52.76 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.33 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.94 MB
Crteži - pozicija 18-01/1 Veličina: 0.05 MB
Crteži - pozicija 18-01/1 Veličina: 0.05 MB
Crteži - pozicija 18-01/3 Veličina: 2.3 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 4 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 5 Veličina: 0.37 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 7 Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 8 Veličina: 0.27 MB
Vitra podgradni lavabo - slika Veličina: 0.06 MB
Vitra podgradni lavabo - tehnički crtež Veličina: 0.01 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Arhitektura Veličina: 0.28 MB
Informativni crtež Veličina: 0.65 MB
Specifikacija sanitarne galanterije Veličina: 0.41 MB
Crtež klupe Veličina: 0.4 MB
Dodatne informacije i obaveštenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Trafo Veličina: 0.07 MB
Predmet i predračun radova TIS PZI IZM 001-1 sistem video nadzora Veličina: 0.07 MB
Slika Veličina: 1.32 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.94 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Slika Veličina: 0.44 MB
Slika Veličina: 0.29 MB
Arhitektura Veličina: 0.28 MB
Elektrika Veličina: 0.09 MB
Trafo Veličina: 0.07 MB
Kgh Veličina: 0.25 MB
Marke betona Veličina: 0.49 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
FC jedinice - podaci o buci Veličina: 0.01 MB
Arhitektura Veličina: 0.28 MB
Hidrotehničke instalacije Veličina: 0.07 MB
tis Veličina: 0.09 MB
Dizel Veličina: 0.03 MB
Spoljno uređenje Veličina: 0.03 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.33 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.48 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.42 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.94 MB
Izmene poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
notice extension of deadline Veličina: 0.11 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja - dopuna Veličina: 0.54 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Arhitektura Veličina: 0.28 MB
Ag trafo Veličina: 0.04 MB
Konstrukcija Veličina: 0.06 MB
Saobraćajnice Veličina: 0.04 MB
Hidrotehničke instalacije Veličina: 0.06 MB
Elektrika Veličina: 0.09 MB
Trafo Veličina: 0.06 MB
emp & csnu Veličina: 0.04 MB
tis Veličina: 0.09 MB
kgh Veličina: 0.24 MB
sprinkler Veličina: 0.06 MB
gas IG-55 Veličina: 0.04 MB
Liftovi Veličina: 0.05 MB
Dizel Veličina: 0.03 MB
Signalizacija Veličina: 0.01 MB
Spoljno uređenje Veličina: 0.03 MB
Pejzažna Veličina: 0.05 MB
Zbirna rekapitulacija Veličina: 0.01 MB
ZOP Veličina: 0.01 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.94 MB
notice_extension of deadline Veličina: 0.11 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.72 MB
Rešenje o ispravci tehničke greške u odluci o dodeli ugovora Veličina: 0.15 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.22 MB
Obaveštenje o izmeni ugovora Veličina: 0.08 MB

Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata pravde u Beogradu - JN 12/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.65 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.07 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.24 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.55 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.14 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.25 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Stručni nadzor u smislu sprovođenja mera zaštite od požara tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata pravde u Beogradu, JN 6/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.69 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.09 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.54 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka - koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata pravde u Beogradu - JN 11/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.69 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.09 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 1.03 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka - održavanje softvera za sudsku praksu u sudovima, JN 10/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.61 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.07 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.25 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti – pranje službenih automobila, JN 9/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.22 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.4 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Nabavka usluga male vrednosti - servisiranje službenih automobila marke Mazda, redni broj 8 /2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.57 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.74 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 1.33 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.2 MB

Nepredviđeni radovi na dogradnji zgrade Osnovnog suda u Aranđelovcu

Obaveštenje o pokretanju pregovoračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Veličina: 1.75 MB
Konkursna dokumentacija Veličina: 0.67 MB
Predmer nepredviđenih radova Veličina: 0.47 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.29 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.66 MB
Predmer i predračun - obrazac strukture ponuđene cene Veličina: 0.02 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 1.15 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti – koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata pravde u Beogradu, JN 5/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.69 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Dodatne infomacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.69 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 1.79 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka dobara u postupku male vrednosti – kupovina nameštaja za pravosudne organe u Aranđelovcu, JN 4/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.74 MB
Obrazac strukture ponuđene cene Veličina: 0.03 MB
Crtež kuhinje Veličina: 0.01 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.28 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.74 MB
Obrazac strukture cene - ispravljena greška Veličina: 0.03 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 1.34 MB
Rešenje o ispravci greške u odluci o dodeli ugovora Veličina: 0.75 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluga osiguranja – osiguranje zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka usluga osiguranja – osiguranje zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade (Partija 1), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti – pranje službenih automobila, JN 3/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 1.44 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti – praćenje i analiza medijskih objava, JN 2/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.7 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 2.98 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluga osiguranja – usluga kasko osiguranja vozila (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 4/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluga osiguranja – usluga obaveznog osiguranja vozila (Partija 1), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 4/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluga osiguranja – putničko zdravstveno osiguranje (Partija 3), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Pančevu u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN 1/2018

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Predmer i predračun - obrazac i strukture ponuđene cene Veličina: 0.12 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.17 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Predmer i predračun - obrazac i strukture ponuđene cene - prečišćen tekst Veličina: 0.11 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.66 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva - Evro Premium BMB 95 (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 3/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara u postupku male vrednosti - kupovina klima ormana, JN 43/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.87 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja Portala sudova, JN 42/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.79 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja Centralne platforme za razvoj internet stranica pravosudnih organa, JN 41/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.77 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.25 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja sistema za vođenje registara, šifarnika i evidencija, JN 40/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.09 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.15 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka antivirusnog softvera za potrebe pravosudnih organa, JN 39/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.92 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.91 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja internet prezentacija, JN 38/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.68 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.22 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka nameštaja za Prekršajni sud u Pančevu, JN 37/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.7 MB
Obrazac strukture ponuđene cene Veličina: 0.02 MB
Crtež kuhinje Veličina: 0.03 MB
Crtež prizemlja sa rasporedom nameštaja Veličina: 0.2 MB
Crtež sprata sa rasporedom nameštaja Veličina: 0.25 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) Veličina: 0.7 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB
Odluka o izmeni ugovora Veličina: 0.72 MB

Javna nabavka usluga održavanja infrastrukturne platforme za interoperabilnost (e-filing), JN 36/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.42 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.15 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.22 MB

Javna nabavka nepredviđenih radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Osnovnog suda u Prijepolju u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN 35/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.14 MB
Predmer i predračun - obrazac i strukture ponuđene cene Veličina: 0.08 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.17 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka nepredviđenih radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji zgrade pravosudnih organa u Lazarevcu u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN 34/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.16 MB
Predmer i predračun - obrazac strukture ponuđene cene Veličina: 0.08 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka nameštaja za potrebe Osnovnog javnog tužilaštva, Prekršajnog suda i Osnovnog suda u Lazarevcu, JN 33/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.71 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Arhiva prostorije 11 i 15 Veličina: 0.02 MB
Arhiva prostorija 7 Veličina: 0.02 MB
Arhiva prostorija 15 Veličina: 0.06 MB
Arhiva prostorija 16 Veličina: 0.02 MB
Obrazac struktura cene Veličina: 0.11 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.71 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmena dodatnih informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Obrazac strukture cene - prečišćen tekst Veličina: 0.12 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.71 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Održavanje SAPS poslovnog softvera, JN 32/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.84 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.84 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.22 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja komunikacione mreže sudova, JN 31/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.33 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.66 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.66 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacije - prečišćen tekst Veličina: 1.66 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisije Veličina: 0.18 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja AVP poslovnog softvera, JN 30/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.07 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Dopuna konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.07 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga male vrednosti - stručni nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji zgrade Osnovnog suda u Aranđelovcu 29/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.55 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.23 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija Veličina: 0.54 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.28 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku održavanje sistema Luris, JN 27/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.83 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka radova na dogradnji zgrade Osnovnog suda u Aranđelovcu, JN 26/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.63 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.13 MB
Obrazac strukture cene Veličina: 0.19 MB
Izmena konkursne dokumentacije 1 Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1 Veličina: 0.64 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude Veličina: 0.28 MB
Jednopolna šema razvodnih ormana I Veličina: 0.1 MB
Jednopolna šema razvodnih ormana II Veličina: 0.1 MB
Jednopolna šema razvodnih ormana III Veličina: 0.1 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 2 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.64 MB
Obrazac strukture cene - prečišćen tekst Veličina: 0.19 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.46 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB
Odluka o izmeni ugovora Veličina: 0.12 MB

Javna nabavka usluga izrade stručnog mišljenja o mogućnosti dogradnje zgrade Trećeg osnovnog suda u Beogradu, JN 25/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.53 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.11 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.14 MB

Javna nabavka usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - stručni nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji zgrade pravosudnih organa u Lazarevcu, JN 24/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.55 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.24 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.51 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Usluga održavanja Unidoks aplikacije, broj nabavke 23/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.26 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Usluga održavanja SAPO poslovnog softvera, redni broj 22/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 2 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.99 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.38 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka održavanja računovodstvenog softvera NexTBIZ, broj nabavke 21/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.4 MB
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Veličina: 0.17 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.45 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji zgrade pravosudnih organa u Lazarevcu, broj nabavke 20/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.22 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.28 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji zgrade prvavosudnih organa u Lazarevcu, broj nabavke 19/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.63 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Predmer i predračun - obrazac strukture cene Veličina: 0.09 MB
Predmer i predračun - tehnička specifikacija za lift Veličina: 0.14 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 2 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 3 Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.63 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 4 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 5 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 6 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 7 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 8 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 9 Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 10 Veličina: 0.28 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.27 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.63 MB
Predmer i predračun 5.3 - obrazac i struktura cene 1 Veličina: 0.09 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.29 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.63 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 11 Veličina: 0.28 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - ispravka Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.63 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Predmer i predračun 5.3. obrazac strukture cene 2 Veličina: 0.09 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 13 Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.67 MB
Rešenje o ispravi odluke o dodeli ugovora Veličina: 0.25 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka male vrednosti - izrada procedura rada, tehničkih uputstava i analiza sistema za audio snimanje suđenja u sudovima opšte nadležnosti 18/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.45 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.63 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.45 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.51 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje Kontakt centra, JN 17/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.57 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.64 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.26 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje serverske opreme u sudovima i javnim tužilaštvima, JN 16/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.63 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.63 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.35 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva – Evro Premium BMB 95 (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugogoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva – Evro Dizel (Partija 3), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja SIPRES sistema, JN 15/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.88 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.81 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.35 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.95 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti - stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Osnovnog suda u Prijepolju, JN 14/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.54 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.18 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - rekonstrukcija i adaptacija zgrade Osnovnog suda u Prijepolju, JN 13/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Predmer i predračun Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Situacioni plan zgrade sa šemama stolarije Veličina: 4.97 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.66 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.3 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka dobara u postupku male vrednosti - kupovina tonera, JN 12/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.77 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.73 MB
Dodatne infomracije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.3 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.37 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - kupovina nameštaja za Prekršajni sud u Požarevcu, JN 11/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.53 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.69 MB
Obrazac strukture cene Veličina: 0.09 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.53 MB
Dodatne informacije i pjašnjenja Veličina: 0.27 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.31 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka računarske opreme i štampača – uređaji za štampanje Tip 8 (Partija 14), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 15/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Centralizovana javna nabavka računarske opreme i štampača - radne stanice Tip 2 (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 15/2016 – drugi deo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu, JN 10/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.52 MB
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Veličina: 0.62 MB
Obrazac strukture cene - predmer Veličina: 0.07 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.27 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji zgrade pravosudnih organa u Kragujevcu, JN 9/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.72 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.66 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.73 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.36 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Pančevu, JN 8/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.51 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.11 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.26 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka računarske opreme i štampača - radne stanice Tip 2 (Partija 2), na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 15/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga servisiranja službenih automobila marke Mazda - ponovljeni postupak, JN 7/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.49 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.55 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.45 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.2 MB
Kvartalno obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV 2017 Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka dobara - kupovina nameštaja za Privredni i Prekršajni sud u Užicu, JN 6/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.53 MB
Tehničke specifikacije nabavne opreme Veličina: 2.18 MB
Tehničke specifikacije projektovane opreme Veličina: 5 MB
Obrazac strukture cene Veličina: 0.12 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.53 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.53 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.62 MB

Javna nabavka usluga servisiranja službenih automobila marke Mazda, JN 5/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.49 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.56 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.17 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga servisiranja službenih automobila marke Škoda i Audi, JN 4/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.61 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.57 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.27 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.61 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 0.54 MB
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Veličina: 0.2 MB
kvartalno obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV 2017 Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga praćenja i analize medijskih objava, JN 3/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.58 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.54 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.3 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga pranja službenih automobila, JN 2/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.47 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.58 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.47 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.26 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluge putničkog zdravstvenog osiguranja, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka auto guma za službene automobile, JN 1/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.57 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.23 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Godišnji plan javnih nabavki za 2017. godinu

Godišnji plan javnih nabavki za 2017. godinu Veličina: 0.08 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 1 Veličina: 0.08 MB
Izmene godišnjeg plana javnih nabavki 2 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 3 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 4 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 5 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 6 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 7 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 8 Veličina: 0.09 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 9 Veličina: 0.1 MB
Izmena godišnjeg plana javnih nabavki 10 Veličina: 0.1 MB

Centralizovana javna nabavka usluge osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluge kasko osiguranja vozila, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 4/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluge obaveznog osiguranja vozila, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 4/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Centralizovana javna nabavka usluge mobilne telefonije, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 3/2016

Centralizovana javna nabavka usluge mobilne telefonije, na osnovu Okvirnog sporazuma koji je zaključila Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, CJN 3/2016. Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN 41/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.52 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.5 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.26 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Palata pravde u Beogradu, JN 40/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.66 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.27 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga održavanja Portala sudova, JN 39/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.59 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.59 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.24 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Pančevu, JN 38/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.24 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Pančevu, JN 37/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.68 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.71 MB
Predmer i predračun - obrazac strukture cene Veličina: 2.87 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.27 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga uspostavljanja i unapređenja hardverske infrastrukture u sudovima opšte nadležnosti, JN 36/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.85 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.59 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.85 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.28 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.26 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara - unapređenje rada privrednih sudova, JN 35/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.11 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.77 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.11 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.11 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.47 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih automobila marke Mazda, JN 34/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.49 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.64 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.25 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga razvoja informacionog sistema za nadzor pravosudnih profesija, JN 33/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.74 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.62 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.19 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.74 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.74 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.55 MB

Javna nabavka usluga održavanja internet prezentacija, JN 32/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.61 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.58 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.65 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja Kontakt centra, JN 31/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.57 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.52 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.57 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.17 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga održavanja serverske opreme u sudovima (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude), JN 30/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.23 MB

Javna nabavka usluga uspostavljanja elektronskih registara, evidencija i šifarnika, JN 29/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.21 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.3 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.22 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.24 MB
Obaveštenje o zaključenom ogovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga izrade centralne platforme za razvoj internet stranica pravosudnih organa, JN 28/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.7 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.24 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.24 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga uspostavljanja infrastrukturne platforme za interoperabilnost (e-filing), JN 27/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 3.89 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.24 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.24 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.26 MB

Javna nabavka usluga održavanja komunikacione mreže sudova, JN 26/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.46 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.71 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.23 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 1.46 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.23 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja serverske opreme u sudovima, JN 25/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.56 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.73 MB
Izmene konkursne dokumentacija Veličina: 0.22 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.57 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga održavanja AVP poslovnog softvera, JN 24/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.93 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.67 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.91 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja LURIS aplikacije, JN 23/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.72 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.97 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja SAPS poslovnog softvera, JN 22/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.43 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga održavanja serverske opreme u javnim tužilaštvima, JN 21/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.53 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.31 MB

Javna nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Požarevcu, JN 20/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.64 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.53 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.29 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvo, JN 19/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.59 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.71 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o okvirnom sporazumu Veličina: 0.2 MB
Kvartalno obaveštenje o izdatim narudžbenicama 12.12.2016 Veličina: 0.04 MB
Kvartalno obaveštenje o izdatim narudžbenicama 01.04.2017 Veličina: 0.21 MB
Kvartalno obaveštenje o izdatim narudžbenicama 11.09.2017 Veličina: 0.21 MB
24 kvartalno obaveštenje o izdatim narudžbenicama IV 2017 Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka radova rekonstrukcije i adaptacije objekta Palata pravde u ul. Savska 17a u Beogradu - Unapređenje objekata pravosudnih organa

Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings

Palata pravde - međunarodni poziv Veličina: 0.34 MB
Palace of Justice TENDERINV upgrading of judiciary buildings_en Veličina: 0.32 MB
Javna nabavka radova rekonstrukcije i adaptacije objekta Palata pravde u ul. Savska 17a u Beogradu - Unapređenje objekata pravosudnih organa Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings Veličina: 0.04 MB

Javna nabavka usluga održavanja računovodstvenog softvera NexTBIZ, JN 18/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.39 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.11 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.29 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.42 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Požarevcu, JN 17/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.66 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Odluka o obustavi postupka Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka radova na izgradnji zgrade Prekršajnog suda u Požarevcu, JN 16/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.77 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.75 MB
Obrazac 5.3. Predmer i predračun Veličina: 0.74 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Šema stolarije - sud model Veličina: 1.38 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i objašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja - ispravka Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Šema stolarije - pult Veličina: 0.04 MB
Šema stolarije - fasadni paneli Veličina: 0.08 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Katastarski plan vodova Veličina: 0.78 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Šema bravarije - spoljašnje uređenje Veličina: 0.31 MB
Dodatne informacije i pojašnjenje Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.21 MB
Uslovi EPS distribucija Veličina: 3 MB
Uslovi JKP VIK Veličina: 0.89 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.77 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.21 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.78 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Izgled table Veličina: 0.06 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašenjenja Veličina: 0.2 MB
Obrazac - predmer i predračun Veličina: 0.74 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Obrazac 5.3. - predmer i predračun Veličina: 0.74 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.78 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.64 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.3 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB
Odluka o izmeni ugovora Veličina: 0.18 MB

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
-tablice za označavanje-
Redni broj 15/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.24 MB
Obaveštenje o pokretanju postupka Veličina: 0.09 MB
Obrazac strukture cena Veličina: 0.07 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.07 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - održavanje SAPO poslovnog softvera, JN 14/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 1.87 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti - redovan servis službenih automobila marke Mazda, JN 13/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.51 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.18 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.43 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u postupku male vrednosti - servisiranje i održavanje službenih vozila, JN 12/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.62 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.62 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.7 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - tablice za označavanje 11/2016

Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.12 MB
Konkursna dokumentacija Veličina: 0.51 MB
Obrazac strukture cena Veličina: 0.07 MB
Tehnička specifikacija Veličina: 18.13 MB
Obaveštenje o obustavi postupka Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - stručni nadzor nad izvođenjem fasaderskih i drugih radova na zgradi KN-4 u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu, JN 10/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.64 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.47 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - fasaderski i drugi radovi na zgradi KN-4 u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu, JN 9/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.84 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Izmena poziva za podnošenje ponuda Veličina: 0.19 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.84 MB
6.1. nastrešnica iznad ulaznih vrata Veličina: 0.13 MB
6.2. ograda na parapetu Veličina: 0.07 MB
6.3. ograda u nizu na terasama Veličina: 0.07 MB
6.4. ograda Veličina: 0.03 MB
6.5. Tipski detalj ograde Veličina: 0.11 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.22 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.85 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.43 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - tehnički pregled zgrada pravosudnih organa, JN 8/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.72 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.22 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.2 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.72 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.2 MB
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Veličina: 1.14 MB
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 Veličina: 0.2 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 Veličina: 0.21 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6 Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka dobara u postupku male vrednosti - čitači bar kodova, JN 7/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.48 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.19 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.48 MB
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Veličina: 0.09 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.2 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu, JN 6/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.68 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.21 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.27 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.19 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.67 MB