Komentari na radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019 - 2024. godine

Komentari koje su prethodno dostavili članovi Radne grupe za izradu Strategije, u skladu sa kojima je izmenjen prvobitni radni tekst Strategije.

Alumni klub Pravosudne akademije

Komentar Veličina: 0.52 MB

Visoki savet sudstva

Komentar Veličina: 2.93 MB

Viši sud u Beogradu

Komentar Veličina: 4.62 MB

Društvo sudija Srbije

Komentar Veličina: 0.68 MB

Javnobeležnička komora Srbije

Komentar Veličina: 1.1 MB

Ministarstvo za evropske integracije

Komentar Veličina: 0.07 MB

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Komentar Veličina: 3.09 MB

Udruženje sudija i tužilaca Srbije

Komentar Veličina: 0.11 MB

Udruženje sudija prekršajnih sudova

Komentar Veličina: 0.1 MB

Forum sudija Srbije

Komentar Veličina: 0.2 MB